ซื้อหุ้นพราวด์4พันล.

  • วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 10:02 น.

ซื้อหุ้นพราวด์4พันล.

ออริจิ้นฯ เทกโอเวอร์บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ ของ ตระกูลลิปตพัลลภ 4,000 ล้าน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลลิปตพัลลภ จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือ 100% ราคาหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท จะจ่ายเงินค่าซื้อเป็นตั๋วเงิน 3,000 ล้านบาท มีระยะเวลาชำระ 3 งวด สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2561 และชำระเป็นเงินสด 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ออริจิ้นฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,561 ล้านหุ้น เป็น 1,642 ล้านหุ้น โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 81.19 ล้านหุ้น ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ขายเฉพาะเจาะจงให้กับนาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 56.83 ล้านหุ้น นางนุ่น ทรงศรี 12.17 ล้านหุ้น และนายธงชัย บุษราคัม 12.17 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 12.31 บาท เป็นเงินรวม 999 ล้านบาท บุคคลทั้งสามจะเข้ามาถือหุ้นออริจิ้นฯ ประมาณ 5%

ทั้งนี้ การเข้าซื้อพราวด์ เรสซิเดนซ์ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน ลูกค้ากลุ่มนักลงทุนและชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว เพราะโครงการของพราวด์ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่หลังเอ็มโพเรียม มีมูลค่าโครงการประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท มีลูกค้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดแล้ว 1 หมื่นล้านบาท จะมีการรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีนี้แม้จะขาดทุนอยู่ 88 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ