ความจริงเรื่องเอกราช-อธิปไตยไซเบอร์ของไทยกับปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 17:52 น.
ความจริงเรื่องเอกราช-อธิปไตยไซเบอร์ของไทยกับปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
โดย...ปริญญา หอมเอนก ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LAB  CIS Professional Center Co., Ltd. and Cybertron Co., Ltd.

จากกระแส “Digital Disruption” และ “Digital Transformation” ทั่วโลก ทำให้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของโลกมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำว่า " Digital Transformation" หรือ "Digital Disruption" เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ ปัจจัยทั้ง 4 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลดังกล่าวได้แก่ The Four IT Mega Trends in S-M-C-I Era (ดูรูปที่ 1)