ปตท.กำไรเพิ่ม95%

วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 08:49 น.
ปตท.กำไรเพิ่ม95%
ปตท.กำไรไตรมาสแรก 2.25 หมื่นล้าน ขยายตัว 95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามราคาน้ำมันดิบและปิโตรเคมีในตลาดโลก

นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัท ปตท.ไตรมาส 1/2560 ปตท.มีกำไรสุทธิ 46,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95% จากไตรมาสแรกปี 2559 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาด (Market P2F) และกำไรขั้นต้นจากการกลั่น ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน (Market GRM) เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเนื่องจาก อิงกับราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในกลุ่ม ปตท.ดีขึ้น ทั้งในส่วนธุรกิจที่ ปตท.ดำเนินการเอง และบริษัทในกลุ่ม ปตท.โดยปรับเพิ่มขึ้นมากในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น อีกทั้งงวดนี้ยังมีผล กำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และมีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานที่ ดีขึ้นก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบไตรมาส 4 ปี 2559 กำไร ปตท.จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เนื่องจากในไตรมาส 4/2559 บริษัทในกลุ่ม ปตท.รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า หากไม่รวมรายการข้างต้น ผลการดำเนินงานในภาพรวมก็ยังคงเพิ่มขึ้น จากธุรกิจสำรวจและผลิตดีขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ ลดลง และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากไตรมาสก่อนและธุรกิจท่อส่งก๊าซที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใกล้เคียงกับงวดไตรมาสก่อนหน้า โดยธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์มี Market P2F ดีขึ้นจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มการกลั่น ค่าการกลั่นทางบัญชี ลดลงเป็นผลจากกำไรจากสต๊อกน้ำมันลดลง อีกทั้งมีกำไรจากเงินบาทที่แข็งค่า รวมทั้งกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ จากที่ขาดทุนไตรมาสก่อนหน้า