ชี้องค์กรไทยตื่นแล้วปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

  • วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 06:30 น.

ชี้องค์กรไทยตื่นแล้วปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

ไมโครซอฟท์ชี้พนักงาน 67% เริ่มรู้สึกว่าองค์กรไทย ขยับใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านโลกดิจิทัล

น.ส.ชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้จัดทำผลสำรวจไมโครซอฟท์ เอเชีย เวิร์คเพลซ 2020 โดยสำรวจคนทำงาน 4,200 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย พบว่า คนทำงานไทย 67% รู้สึกว่าบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เริ่มปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัลแล้ว เป็นอันดับ 3 ของประเทศในเอเชียที่ตระหนักสูง รองจากอินเดียและเวียดนาม ส่วนค่าเฉลี่ย 14 ประเทศอยู่ที่ 48%

ทั้งนี้ ปัจจัยการไปสู่โลกทำงานยุคดิจิทัลมี 3 ส่วน คือ คน สถานที่ และเทคโนโลยี โดยต้องพัฒนาคนให้ทำงานได้ยืดหยุ่น จะทำได้ต่อเมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีการประสานงาน แบ่งปันข้อมูลกัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ด้านสถานที่ องค์กรต้องออกแบบรูปแบบการทำงานให้คนทำงานได้จากทุกที่ เข้าถึงข้อมูลได้แบบไม่มีความเสี่ยง ต้องมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องสภาพแวดล้อม ซึ่งจากการพูดคุยฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรไทย พบว่า ผู้บริหารทุกองค์กรให้ความสำคัญเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคดิจิทัลและวางเรื่องนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กร

"เมื่อถามถึงเทคโนโลยีเด่นๆ ที่จะช่วยยกระดับที่ทำงานในปี 2563 พบว่า 42% คิดถึงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) 42% ต้องการระบบเครือข่ายสังคมภายในองค์กรเพื่อสื่อสารด้วยวิดีโอและเสียง40% ต้องการพื้นที่ทำงานเสมือนจริงเพื่อพูดคุย ส่งเอกสารเรียลไทม์" น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวไมโครซอฟท์ ทีมส์ พื้นที่ทำงานรูปแบบแอพพลิเคชั่นแชตบนออฟฟิศ 365 สร้างประสบการณ์แชตใหม่สำหรับทำงานเป็นทีม เป็นศูนย์กลางที่ทีมมีเครื่องมือและข้อมูลพร้อมทำงานเสมอ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานได้ และระบบรักษาความปลอดภัย

ภาพ เอเอฟพี  

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ