ลุยอัพเกรดร้านโชห่วย

วันที่ 07 เม.ย. 2560 เวลา 09:05 น.
ลุยอัพเกรดร้านโชห่วย
พาณิชย์ เปิดแผนพัฒนาค้าปลีกต้นแบบปี 2560 ยกระดับร้านโชห่วยกว่า 5,000 ร้าน เผยมีโชห่วยในระบบรอการช่วยเหลืออีก 4 แสนราย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำโครงการค้าส่งค้าปลีกไทยสู่ชุมชนปี 2560 โดยจะเดินหน้าพัฒนาร้านค้า ส่งค้าปลีกต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันพัฒนาไปแล้ว 114 ร้าน ใน 65 จังหวัด จะขยายเพิ่มอีก 35 ร้าน และครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ให้ได้ภายในปีนี้ เพื่อให้มีสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศที่จะเข้ามาดูแลร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ในเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยที่จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้พัฒนาให้มีร้านค้าปลีกรายย่อยในเครือข่ายแล้ว 2 หมื่นราย ปีนี้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 5,454 ราย โดยจะให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจำนวน 60 ราย เป็นพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยพัฒนาปรับภาพลักษณ์ให้แก่ร้านค้าปลีกรายย่อย เน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการร้านค้า การจัดเรียงสินค้า และการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าปลีกรายย่อยมีการพัฒนาและแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้

"จากการสำรวจพบว่า มีร้านค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วยในระบบอีกไม่ต่ำกว่า 4 แสนราย กรมตั้งเป้าที่จะเข้าไปพัฒนาร้านโชห่วยเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพราะเป็น ร้านที่ใกล้ชิดชาวบ้าน และสามารถนำ มาใช้เป็นแขนขาของกระทรวงพาณิชย์ ในการกระจายสินค้าในโครงการธงฟ้า ประชารัฐ หรือช่วยขายสินค้าเกษตรและ สินค้าชุมชนได้ โดยตั้งเป้าจะพัฒนาให้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ในปีนี้" น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

สำหรับประโยชน์จากการใช้กลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่างค้าส่งกับค้าปลีกมาใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วย เพราะกรมเห็นว่าเดิมทีร้านโชห่วยเป็นลูกค้าของร้านค้าส่งอยู่แล้ว จึงได้ ผลักดันให้ร้านค้าส่งเข้ามาทำหน้าที่ช่วยพัฒนาร้านโชห่วย และหากร้านโชห่วย เข้มแข็ง ร้านค้าส่งก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เป็นการเกื้อกูลกันในการทำธุรกิจ

ขณะที่ร้านโชห่วยหากมีการพัฒนาปรับภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้น ก็จะดึงดูดให้ ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยมากขึ้น ทำให้มีรายได้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ และยังจะเข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย