ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรุ่งรับอานิสงส์อี-คอมเมิร์ซโต

วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 22:31 น.
ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรุ่งรับอานิสงส์อี-คอมเมิร์ซโต
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดคาดการณ์ว่า ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งได้แรงหนุนจากอี-คอมเมิร์ซเติบโต

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับอี-คอมเมิร์ซ เฉพาะตลาดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง (บีทูซี) ปีนี้จะมีมูลค่า 5,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.4% จากปีที่ผ่านมา ขณะที่ 3 ปีข้างหน้า (ปี 2563) ตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 8,000-9,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตสอดคล้องกับตลาดอี-คอมเมิร์ซบีทูซี ที่เติบโต 15-20% ต่อปี โดยปีนี้คาดว่าตลาดอี-คอมเมิร์ซบีทูซีมีมูลค่า 2.1 แสนล้านบาท

สำหรับตลาดบรรจุภัณฑ์ในอนาคตนั้น คาดว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกจะได้อานิสงส์จากการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่นิยมซื้อขายบนออนไลน์ รวมถึงมีความเหมาะสมในการปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง และมีต้นทุนไม่สูงมาก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อธิบายว่า ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปทั่วไปครองส่วนแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เพราะสะดวกกับผู้ส่งแต่การแข่งขันในตลาดอี-คอมเมิร์ซที่รุนแรง โดยเฉพาะรูปแบบ ลักษณะสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายที่แตกต่างกันน้อยลง ทำให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความโดดเด่นกับตัวสินค้า ทั้งจากผู้ขายและผู้ซื้อสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เน้นแสดงรสนิยมผู้ซื้อ เช่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ หรือสินค้าที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่มา จึงคาดว่าบรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดเฉพาะสำหรับสินค้าน่าจะได้รับความสนใจจากตลาดอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์รายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับอี-คอมเมิร์ซค่อนข้างมาก เพราะบางส่วนมีพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ยังมีความได้เปรียบด้านราคา ทำให้ได้รับความนิยมสูง ดังนั้นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายย่อยและรายกลางที่ต้องการเข้าสู่ตลาด ควรมุ่งไปเจาะกลุ่มผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซที่เป็นเอสเอ็มอีในท้องถิ่น หรือที่จำหน่ายผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งมีจำนวนมาก โดยอาจนำเสนอแผนการผลิตบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามต้องการ เช่น บรรจุภัณฑ์แบบสั่งตัดที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า นอกเหนือไปจากเรื่องความปลอดภัยและแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เพื่อการปกป้องสินค้าที่ต้องมีอยู่แล้ว

ภาพ...เอเอฟพี 

บทความแนะนำ