แนะรัฐเพิ่มเทคโนโลยีขยายชนิดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 21:35 น.
แนะรัฐเพิ่มเทคโนโลยีขยายชนิดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
โดย...พลพัต สาเลยยกานนท์

แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 ได้มีการอนุมัติการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ซึ่งการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะมี 3 แบบ ได้แก่ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (เอชอีวี) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (พีเอชอีวี) และกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (บีอีวี) และเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับส่งเสริมในปี 2561 นั้น ตามเกณฑ์ผู้ประกอบการจะต้องลงทุนภายใน 3 ปี จึงคาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในไทยภายใน 5 ปีแล้วก็ตาม

ในอีกด้านหนึ่งของผู้ประกอบการที่ต้องถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสนใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศอย่าง "นิสสัน" ได้สะท้อนแนวคิดและความเป็นไปได้ในการลงทุนในฐานะผู้ประกอบการ

เพียงใจ แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การลงทุนสำหรับโรงงานแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะต้องมีเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลในการลงทุน ซึ่งต้องมีการพิจารณาด้านความคุ้มค่าการลงทุน อาทิ ปริมาณความต้องการผู้บริโภค ปริมาณการส่งออก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความคุ้มค่าด้านการลงทุนในการผลิตจะต้องมีการผลิตแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 แสนชิ้น/ปี

"ถึงแม้บริษัทจะมีความพร้อมเต็มที่ แต่ในเงื่อนไขด้านความต้องการถึงตลาดเป็นสิ่งสำคัญจึงค่อนข้างหนักใจพอสมควร เพราะตลาดในประเทศไทยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเวลานี้ยังเป็นศูนย์อยู่ ซึ่งควรที่จะต้องสร้างตลาดหรือการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปในช่วงแรกก่อน"

ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอมีเพียง 3 แบบ คือ อีวี เอชอีวี และ บีอีวี ซึ่งบริษัทมองว่าประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่เกิดการลงทุนได้ แต่จะต้องมีตัวช่วยในการสร้างปริมาณความต้องการให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้โรงงานแบตเตอรี่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สำหรับบริษัทมีเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่าเทคโนโลยีอี-เพาเวอร์ (E-Power) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการทำงานเทียบเท่ากับ อีวี โดยแบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเธียมไอออน เช่นเดียวกันจะสามารถขยายปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นได้หากมีการสนับสนุนให้ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมในส่วนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทเคยนำเสนอต่อรัฐบาลในการสร้างความนิยมและการตอบรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคอย่างน้อย 3 ปี ที่เริ่มต้นจากศูนย์ โดยอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาทำตลาดในช่วงแรกมีส่วนช่วยอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านราคาขายสู่ผู้บริโภคและต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งถึงแม้ เทคโนโลยี อีวี จะเสียภาษีสรรพสามิตที่คำนวนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ต่ำกว่ารถยนต์ทั่วไปอยู่แล้วแต่ภาษีนำเข้าเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาจำหน่ายสูง

บทความแนะนำ