ครม.อนุมัติงบ 287 ล้านกำจัดหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 17:58 น.
ครม.อนุมัติงบ 287 ล้านกำจัดหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว
ครม.อนุมัติงบ 287 ล้านบาท ดำเนินโครงการกำจัดหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าวใน 29 จังหวัด พื้นที่ 7.8 หมื่นไร่

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ในพื้นที่ 78,954 ไร่ จากงบกลางวงเงิน 287 ล้านบาทเพื่อป้องกันและตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งปาล์มน้ำมัน และลดความรุนแรงการระบาดของหนอนหัวดำไปยังพื้นที่แห่งใหม่

สำหรับพื้นที่ดำเนินการ  78,954 ไร่ ใน 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง ราชบุรีนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สงขลา สตูล นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และปัตตานี

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2560 (การจัดหาสารเคมีและฉีดเข้าลำต้น / พ่นทางใบ ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและปล่อยแตนเบียน ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ)

มาตรการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1. การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 2.การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 3. มาตรการทางกฎหมาย 4. การเฝ้าระวังและการสำรวจ และ 5.สร้างสวนใหม่ทดแทนและส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุลในระยะต่อไป