จี้ส.ป.ก.ทบทวนให้เอกชนเช่าพื้นที่ทำกังหันลม

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 17:05 น.
จี้ส.ป.ก.ทบทวนให้เอกชนเช่าพื้นที่ทำกังหันลม
"สตง."จี้ ส.ป.ก.เร่งทบทวนทั้งระบบ หาผู้ริเริ่มโครงการให้บริษัทกังหันลม20 แห่ง เช่าพื้นที่เกษตร เอื้อเอกชนฟันกำไรปีละพันล้านบาท

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือให้สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)เร่งทบทวนในการให้บริษัทเอกชนเช่าพื้นที่ส.ป.ก.ทำกังหันลม 20 ราย ซี่งล่าสุดเหลือ 17 ราย โดยให้พิจารณาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ตามที่มีมติให้บริษัทเทพสถิตย์ วินด์ฟาร์ม หยุดดำเนินกิจการกังหันลม ในพื้นที่ส.ป.ก.จ.ชัยภูมิ หลังจากที่สตง.ไปสังเกตการณ์ในพื้นที่มาแล้ว พร้อมกับได้แจ้งไปที่ส.ป.ก.ทบทวนทั้งระบบ ว่าใครเป็นคนริเริ่มกระบวนการให้เช่าพื้นที่ส.ป.ก. รวมทั้งพบว่าโครงการดังกล่าวมีกลุ่มการเมือง ฉกฉวยโอกาสใช้พื้นที่ส.ป.ก. ผูกเข้ากับนโยบายพลังงานทางเลือก มาหาผลประโยชน์ ที่อาจมองว่าทันสมัย แต่สตง.ยืนยันว่าไม่ควรไปใช้ที่พื้นที่ของเกษตรกร เพราะทำให้ประโยชน์ในการทำเกษตรลดลงไป

ทั้งนี้ ในที่ดินเช่าติดตั้งเสากังหันลมในพื้นที่ 1 ไร่ต่อเสา 1ต้น บริษัทหนึ่งตั้งเสา 30 -40 ต้น ก็เสียพื้นที่ไป 40 ไร่ ทำให้คนจนไม่มีที่ทำกิน เกิดผลกระทบตรงนั้น

นายพิศิษฐ์กล่าวว่า สตง.เห็นว่าเหมือนการเอาที่สปก.ให้เศรษฐีทำประโยชน์ เพราะกิจการค้าขายพลังงาน มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ้นพวกนี้ไม่เคยตกเพราะลงทุนแค่ครั้งเดียวทำกำไรปีละเป็นพันล้านบาท ถือว่าส.ป.ก.ทำไม่ถูกหลักเป็นการให้เช่าโดยมิชอบ ผิดเจตนารมย์ของกฎหมายที่ต้องการเอาที่ไปให้กษตรกร โดยความเป็นมาบริษัทเหล่านี้เป็นการลงทุนลักษณะโฮลดิ้ง มีบริษัทแม่ 5 กลุ่ม ร่วมกับนักการเมืองใหญ่ในโคราช และชัยภูมิ แตกบริษัทลูกอีก 10 กว่าบริษัท แต่ละบริษัทมาลงทุนทำกังหันลม 30-40 ต้น ต่อ 1 สัญญาสามารถทำกำไรเป็นพันล้าน แต่เสียค่าเช่า 3 หมื่นต่อตันต่อปี  รวมค่าเช่าเพียงปีละล้านกว่าบาท แต่เกษตรกรยากจนขาดโอกาสเข้าที่ไปทำกิน ซึ่งผลประโยชน์ในที่ส.ป.ก.ไปตกกับนายทุนมากกว่า

"สตง.จึงถาม ส.ป.ก.ว่าเจตนารมย์การปฎิรูปที่ดิน จัดสรรให้เกษตรกรเข้ามารับค่าเช่าจากเอกชนหรือ และทำไมศาลปกครองจึงตัดสินบริษัทเทพสติย์ ผิดเจตนารมย์ของกฎหมาย ซี่งการตั้งกังหันเพื่อใช้ใบพัดทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปขาย ไม่ใช่ให้เกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้า และการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้ตัวเกษตรกร เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรหรือไม่ ถือเป็นอาชีพให้เช่าได้หรือไม่ ขณะนี้ สตง.กำลังดูไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯในอดีต มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรถึงอนุญาตให้กิจการกังหันลมเช่าพื้นที่ส.ป.ก. "นายพิศิษฐ์ กล่าว