ครม.ต่ออายุภาษีหนุนลงทุน

  • วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 07:48 น.

ครม.ต่ออายุภาษีหนุนลงทุน

ครม. เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า      นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2560 จากเดิมที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นปี 2560 เป็นไปตามที่เอกชนเสนอเข้ามา

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงมาตรการครั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงจำนวนการนำเงินลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้จากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังมากเกินไป และแยกการหักรายจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 1 เท่า เป็นการหักเท่ากับการจ่ายจริง ส่วนอีก 0.5 เท่าเป็นการหักค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามปกติ

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินที่จะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้นั้น จะต้องเป็นการลงทุนในเครื่องจักร ส่วนประกอบอุปกรณ์ในเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารสำหรับที่อยู่อาศัย และต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

ทั้งนี้ มาตรการนี้รัฐบาลได้ออกมาตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา อนุญาตให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน การต่อเติม การขยายเพื่อทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ไม่นับไปถึงการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยครั้งนั้นให้นำมาหักภาษีได้ 2 เท่าตัว แต่ครั้งนี้ปรับลงมาเหลือ 1.5 เท่า เพราะจากการประมาณการของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าในปี 2560 การลงทุนของภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 โดยปีนี้ คาดว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะ ขยายตัวได้ 2.8% จากเดิมขยายตัวได้ 0.6%ใน 9 เดือนแรกของปี 2559 กระทรวงการคลังจึงปรับลดการหักค่าใช้จ่าย ลงไป เพราะคิดว่าเศรษฐกิจเริ่มไปได้ดีแล้ว

"มาตรการนี้จะเป็นภูมิคุ้มกัน ปกป้องประเทศไทยจากภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนในเศรษฐกิจโลก ของปีนี้ได้ และคาดว่าจากมาตรการ ดังกล่าวจะส่งผลให้ปี 2560 ผู้ประกอบการเร่งลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 8,000 ล้านบาท รัฐบาลสูญเสียการจัด เก็บภาษีรายได้นิติบุคคลประมาณ 800 ล้านบาท และจะกระทบต่อรายได้ปี 2560 ไม่เกิน 100 ล้านบาท" นาย กอบศักดิ์ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการภัยพิบัติแห่งชาติ วันที่ 25 ม.ค.นี้เวลา 09.00 น. เพื่อหามาตรการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยกระทรวงเกษตรฯ นำโครงการยุทธศาสตร์น้ำของปี 2563 มูลค่าลงทุน 5 หมื่นล้านบาท มาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อดำเนินการในปีนี้ ขณะที่หารือกระทรวงมหาดไทยจะใช้งบจังหวัด 1 หมื่นล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น

ภาพประกอบข่าว

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ