เอเยนซีรับมือโซเชียล จัดฮิวแมนไวร์ดยุค4.0

วันที่ 24 ม.ค. 2560 เวลา 06:38 น.
เอเยนซีรับมือโซเชียล จัดฮิวแมนไวร์ดยุค4.0
โดย...จะเรียม สำรวจ

ตลอดระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยเกิด การเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้สามารถแบ่งยุคการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโฆษณาได้ออกเป็น 4 ยุค ประกอบด้วย ยุคที่ 1 Age of information เริ่มจากตั้งแต่ปี 2503 เป็นยุคเริ่มแรกที่เน้นการพูดตรงเกี่ยวกับสินค้า และบริการตรงๆ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากที่สุด

ยุคที่ 2 The golden age of advertising เริ่มตั้งแต่ปี 2513-2533 จะเป็นยุคทองของวงการโฆษณาไทย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีบริษัทโฆษณาข้ามชาติเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย ยุคที่ 3 The age brand idea เริ่มตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันเป็นยุคฟองสบู่แตก ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาได้รับผลกระทบสูง มีการแข่งขันมากขึ้น

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้เอเยนซีต้องหันมาผลิต ผลงานโฆษณาที่โดดเด่นและตอบโจทย์ทางการตลาดมากขึ้น และยุคที่ 4 The age of sustainable brand in digital Era เริ่มตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคสื่อ การเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ เพื่อให้แบรนด์มีความยั่งยืน

อ่อนอุษา ณ ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาตอนนี้ยังอยู่ในยุค 3.0 แต่จากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้เอเยนซีและนักการตลาดต้องปรับตัวตามให้ทัน เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นทิศทางที่ทำให้คนในอุตสาหกรรมโฆษณาต้องปรับตัวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในอีก 20 ปี หรือ 50 ปี

สำหรับสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของ ผู้บริโภคในขณะนี้ คือ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ทวิตเตอร์ และยูทูบ ซึ่งจากการเสพติดสื่อดังกล่าว ส่งผลให้สมาคมโฆษณาฯ ต้องออกมาจัดงาน Human Wired ในวันที่ 24 ก.พ.ที่จะถึงนี้ ด้วยการนำ 5 แพลตฟอร์มดังกล่าวมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการในการปรับตัวและทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

อ่อนอุษา กล่าวอีกว่า งาน Human Wired ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.พ.นี้ สมาคมต้องการให้เนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และดิจิทัลเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นสื่อมิติใหม่ที่เกิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และมีรูปแบบในการเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น

ด้าน เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้น ไม่ว่าอยู่วงการไหนก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันเม็ดเงินโฆษณามันเริ่มไหลไปอยู่อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่นักการตลาดจะเข้ามาฟัง เพื่อหาความรู้ และทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว หากทุกฝ่ายปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทัน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็รับมือผู้บริโภคอยู่