สัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand กุญแจสู่ "ประเทศไทย 4.0"

Sponsored Content
วันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 10:58 น.
สัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand กุญแจสู่ "ประเทศไทย 4.0"
 

เปิดศักราชใหม่ 2560 ด้วยงานแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยสู่ "ประเทศไทย 4.0" กับงาน Opportunity Thailand งานสัมมนาระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

โดยบีโอไอได้รับเกียรติจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เปิดงาน และกล่าว ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาสกับประเทศไทย 4.0" และรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ จะมาเล่าถึงมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขใหม่ของบีโอไอ ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0"

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมเสวนาเพื่อสร้างประเทศไทย 4.0 ให้เป็นจริง เช่น ผู้บริหารจากกลุ่มแอร์บัส, บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ จากประเทศญี่ปุ่น, บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้นำภาคเอกชนของไทย เช่น บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น

ภายในงานยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

นอกเหนือจากสัมมนาแล้ว ท่านจะได้พบกับนิทรรศการ "Opportunity Thailand" ที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน (Gateway of ASEAN) และเป็นแหล่งรองรับการลงทุนชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นิทรรศการแผนการพัฒนาพื้นที่การลงทุนใหม่และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในอนาคต เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีต่อจากนี้ ผ่านทางรูปแบบจำลองที่เข้าใจง่าย

คาดว่าจะมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงาน กว่า 2,500 คน แล้วพบกันที่งานสัมมนาและนิทรรศการ "Opportunity Thailand" วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี อิมแพ็ค เมืองทองธานี