ประชากรคนไทยบนเฟซบุ๊ก อายุ 18-24 ปีใช้เพิ่มสูงสุด

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 20:31 น.
ประชากรคนไทยบนเฟซบุ๊ก อายุ 18-24 ปีใช้เพิ่มสูงสุด
โดย...โธธ โซเชียล

หลังจากที่ทางบริษัท โธธ โซเชียล ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านโซเชียลมีเดียในประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่ใช้ “เฟซบุ๊ก” แล้วว่า ในปี 2017 มีคนไทยใช้เฟซบุ๊กประมาณ 44 ล้านยูสเซอร์ ทีนี้มาดูเพิ่มเติมกันหน่อยว่าในแต่ละช่วงอายุมีคนใช้เฟซบุ๊กมากน้อยขนาดไหน

จำนวนประชากรไทยที่ใช้ “เฟซบุ๊ก” แบ่งตามช่วงอายุ

สถิติอันนี้บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นช่วงที่มีจำนวนประชากรที่ใช้เฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1.7 ล้านยูสเซอร์ และกลุ่มอายุ 13-17 ปี ถือเป็นประชากรเฟซบุ๊กหน้าใหม่ เป็นช่วงเดียวที่มีอัตราการเติบโตติดลบ บ่งบอกถึงการที่เฟซบุ๊กไม่สามารถดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ๆ ไว้ได้

ในทิศทางที่สวนทางกันอย่างสุดขั้ว อัตราการเพิ่มขึ้นของบัญชีเฟซบุ๊กของคนช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไปนั้นกลับสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่น่าสนใจอย่างมากในกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะกลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่นั้นมีแนวโน้มที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และเฟซบุ๊กเองก็เป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันญาติ เพื่อนฝูง แม้กระทั่งลูกหลานในครอบครัว เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี