ชิงดีดีบินไทยส่อวืด4ราย

  • วันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 08:23 น.

ชิงดีดีบินไทยส่อวืด4ราย

สรรหาดีดีบินไทย 5 ราย ผ่านเกณฑ์ ที่เหลือ 4 ราย บิ๊กเนมส่อวืด รอส่ง สคร.-กฤษฎีกาเช็กเพิ่ม 

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาตัวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) คนใหม่ แทนนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันที่จะครบวาระเดือน ก.พ. 2560 ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 9 ราย โดยเบื้องต้นพบว่ามี 4 ราย ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ

สำหรับผู้สมัครทั้ง 4 ราย ที่คาดว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ คือ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี (ดีอี) การบินไทย ส่วนอีก 3 ราย ถูกตรวจพบว่า เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทที่เคยเป็นผู้รับสัมปทานหรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการบินไทย คือ นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น นางปรารถนา มงคลกุล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท แม็คกรุ๊ป (แม็คยีนส์) ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งบอร์ดบริหารโรงแรมดุสิตธานี และนายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาอาจส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะหน่วยงานกำกับการบินไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชี้ขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเฉพาะการตีความคำจำกัดความของคำว่า “ส่วนได้เสีย” และอาจเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่อีก 5 ราย ที่เหลือคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ คือ นายดนุช บุนนาค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด หรืออีลิทการ์ด นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที และนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ