เร่งเครื่องศก.ท้องถิ่น

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 07:46 น.
เร่งเครื่องศก.ท้องถิ่น
นายกฯ เตรียมลุยเศรษฐกิจฐานราก อัดเงินเพิ่มผ่านกลไกงบประมาณรายกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดการลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเร่งสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ เพราะนายกฯ มองว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุล จะพึ่งพาการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว อย่างเดียวไม่ได้ ต้องอิงการเติบโตจากภายในด้วย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการปฏิรูปโดยเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยจะปรับแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2560 ก็เริ่มให้มีการจัดทำงบประมาณ โดยแบ่งพื้นที่เป็นกลุ่มจังหวัดมีงบประมาณตามวาระงาน ซึ่งต่อจากนี้พื้นที่ในระดับฐานรากของประเทศ จะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกเหนือจากส่วนกลางที่มีบทบาทมากในอดีต

"เดิมงบประมาณแต่ละจังหวัดมีเพียง 300-400 ล้านบาท/จังหวัด/ปี แล้วก็มีงบกลางของกลุ่มจังหวัดอีก 100 ล้านบาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล แต่แนวคิดนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไป ปีนี้ได้ตกลงกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณแล้วว่าจะให้งบในส่วนจังหวัดมากขึ้น โดยลดงบประมาณของส่วนกลางลงมา ภารกิจจะมาอยู่ที่กลุ่มจังหวัดที่ต้องทำยุทธศาสตร์ตรงนี้ออกมาในการจัดทำงบประมาณปี 2561" นายสมคิด กล่าว

นายสมคิด กล่าวว่า การจะไปเชื่อมต่อกับงบประมาณปี 2561 จะมีส่วนที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ในเดือน ม.ค.-ก.ย. 2560 ซึ่งนายกฯ ระบุว่า จะหาทางเร่งรัดปฏิรูปเศรษฐกิจโดยการลงทุนผ่านกลุ่มจังหวัด ซึ่งกลไกการทำงานนั้นภายในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับรู้การเปลี่ยนทิศทางการทำงบประมาณ จากนั้นทุกกลุ่มจังหวัดจะไปหารือร่วมกันคิดโครงการ ซึ่งส่วนนี้จะให้ระยะเวลา 2 เดือน

"โครงการลงทุนที่กลุ่มจังหวัดจะเสนอนั้น เป็นได้ทั้งถนนเข้าสู่ชนบท การพัฒนาเกษตร เช่น แปรรูปสินค้า การสร้างยุ้งฉาง ลานตาก ไซโล ฝายแหล่งน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ซึ่งการเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดนี้จะมีรองนายกฯ เข้าไปกำกับดูแล โดยเฉพาะในส่วนการใช้งบประมาณ" นายสมคิด กล่าว