นายกฯสั่งรื้อโครงการน้ำเน้นทั่วถึง

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 05:56 น.
นายกฯสั่งรื้อโครงการน้ำเน้นทั่วถึง
“บิ๊กตู่” สั่งทบทวนโครงการลงทุนน้ำปี 2560 มูลค่า 5-7 หมื่นล้าน เน้นกระจายน้ำทั่วถึงประชาชน

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำที่มีทั้งหมด 30 หน่วยงาน 10 กระทรวง ให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำประจำปี 2560 ที่มีการใช้งบประมาณรวม 5-7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เน้นการลงทุนที่สามารถกระจายน้ำ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรน้ำมากที่สุด และจะเอามาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวมปีนี้ดีกว่าปีก่อนประมาณ 20% เป็นหลักประกันว่าจะมีน้ำเพียงพอรองรับการเพาะปลูกในปี 2560 แต่ก็ยังไม่ได้วางใจ จึงได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนขนาดใหญ่ โดยเตรียมพื้นที่และบริหารจัดการให้สามารถรับน้ำเหนือเขื่อนได้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงกรณีน้ำหลากในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 หน่วยงาน ภายใต้ 10 กระทรวง ปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะจะส่งผลต่อการของบประมาณในระยะต่อไป

 

บทความแนะนำ