ศูนย์ฝีกฮอนด้า ออกใบขับขี่ได้

วันที่ 09 ธ.ค. 2552 เวลา 14:03 น.
สิงห์มอเตอร์ไซค์ ทั้งหลายเฮได้แล้ว เพราะตอนนี้ กรมขนส่งทางบก อนุญาตให้ “ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า” ออกใบรับรองผู้ทดสอบใบอนุญาตขับขี่ ได้เป็นเจ้าแรกในไทย 


ซึ่งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นั้นตั้งอยู่ที่ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรองมาตรฐานพิเศษจากกรมขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการอบรม และทดสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยทางศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าจะทำการอบรมแก่ผู้ขอรับใบขับขี่ ในหลักสูตร “อบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์” (หลักสูตร 15 ชั่วโมง) พร้อมออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการทดสอบ ไปรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด ได้ทันที

 

 

อารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า เปิดเผยว่า “ด้วยมาตรฐานของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ทำให้ในวันนี้ทางศูนย์ฝึกได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้ดำเนินการเป็นตัวแทนในการอบรมและมีสิทธิ์ออกใบรับรองในอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งทางศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่อย่างปลอดภัย และเคารพในกฏจราจรมากขึ้น”


สำหรับหลักสูตร “การอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ รับรองโดยกรมขนส่งทางบก” ประกอบด้วยการอมรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยในภาคทฏษฎีจะเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายการจราจรต่างๆ ทั้ง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2552 และ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2552, เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการดูแลรักษารถจักรยานยนต์, การเรียนรู้โครงสร้างของการขับขี่, มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ, เรียนรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุ การขับขี่อย่างถูกวิธี ทั้งหลักการจอดรถ การใช้ขาตั้งข้างและขาตั้งคู่, การขึ้น-ลงจากรถ, ท่าทางในการหยุด-จอด และออกตัวรถ, ท่าทางการขับขี่, การยกรถกรณีรถล้มข้างซ้ายหรือข้างขวา, ท่าทางการซ้อนท้าย ตลอดจนการตรวจเช็คเครื่องแต่งกายก่อนการขับขี่

หลังจากนั้นจะต่อเนื่องด้วยการอบรมในภาคปฏิบัติกับสนามฝึกทดสอบการขับขี่มาตรฐาน ทั้งการฝึกควบคุมความเร็ว ฝึกการใช้เบรกที่ถูกต้อง ฝึกการเข้าโค้ง การทรงตัวบนทางคดเคี้ยว ที่มีสิ่งกีดขวาง การขับขี่บนทางขรุขระ ขับขี่ในทางแคบ การขับขี่บนทางชัน การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย และฝึกการขับขี่ตามเครื่องหมายจราจรและขับขี่ผ่านทางร่วมแยก พร้อมปิดท้ายหลักสูตรการอบรมด้วยการทดสอบการขับขี่ เพื่อออกใบรับรอง เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ต่อไป โดยหลักสูตรการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร 15 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการอบรม 2 วัน ค่าใช้จ่ายในการอบรม 555 บาท/ท่าน/หลักสูตร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรงจังหวัดสมุทรปราการ หรือโทร  02-7576111-2 ต่อ 3005-3007