ชี้ชะตา76โครงการมาบตาพุด2ก.ย.

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 17:21 น.
76โครงการมาบตาพุด ลุ้นระทึก! ศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษา 2 ก.ย. 13.30 น.

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ศาลปกครองกลาง นัดฟังคำพิพากษาสั่งคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวกรวม 43 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและพวกรวม กรณีกระทำการมิชอบในการออกใบอนุญาตให้ 76 โครงการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด-บ้านฉาง และบริเวณใกล้เคียงใน จ.ระยอง ในวันที่ 2 ก.ย.53 เวลา 13.30 น.

คดีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและพวกได้ยื่นฟ้องเมื่อปี 52 ระบุว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและพวกได้ออกใบอนุญาตให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเอกชนในงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด-บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียงใน จ.ระยอง โดยอาศัยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้นโดยมิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไนพื้นที่ตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นเหตุให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับโครงการก่อสร้างทั้งหมด ก่อนที่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดจะอนุญาตให้โครงการบางส่วนสามารถดำเนินการต่อไปได้

ด้าน นายบัญญัติ วิสุทธิมรรค อัยการอาวุโส กล่าวว่า หลังจากศาลปกครองกลางดำเนินการไต่สวนพยานคดีมาบตาพุดแล้ว มั่นใจว่าฝ่ายผู้ถูกต้องมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าทั้ง 76 โครงการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งเป็นโครงการที่อยู่ในระบบปิดที่มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

หากในอนาคตมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) ออกมาแล้วเห็นว่า โครงการใดควรปฏิบัติตามก็สามารถแยกดำเนินการได้เป็นรายโครงการ ทั้งนี้โครงการทั้งหมดมีมูลค่าการลงทุนราว 3 แสนล้านบาท หากไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ