บินไทยแจ้งปรับเส้นทางบินช่วงลอยกระทง12-16พ.ย.

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 18:41 น.
บินไทยแจ้งปรับเส้นทางบินช่วงลอยกระทง12-16พ.ย.
การบินไทยปรับแผนเส้นทางการบินรับเทศกาลลอยกระทง เพิ่มเที่ยว พร้อมยกเลิกบางเส้นทางระหว่าง 12-16 พ.ย.นี้ เลี่ยงคนไทยปล่อยโคมลอย

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย  เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หลายจังหวัดทางภาคเหนือได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 12-16 พ.ย. 2559 ดังนี้

1. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2559 ได้แก่

1.1 เที่ยวบินทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ วันที่ 14-15 พ.ย. 2559

1.2 เที่ยวบินทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 พ.ย. 2559

2. ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2559 ดังนี้

2.1 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 13 พ.ย.เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 16.30 น.

2.2 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 13 พ.ย. เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

2.3 เที่ยวบินทีจี 120 วันที่ 13 พ.ย.2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 20.00 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.10 น.

2.4 เที่ยวบินทีจี 121 วันที่ 13 พ.ย.เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 20.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

2.5 เที่ยวบินทีจี 103 วันที่ 14 พ.ย. เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น.

2.6 เที่ยวบินทีจี 105 วันที่ 14 พ.ย.เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.

2.7 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 14-15 พ.ย. เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ​ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.

2.8 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 14-15 พ.ย. เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

3. เพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. ดังนี้

3.1 เที่ยวบินทีจี 8718 วันที่ 12-16 พ.ย.ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 12.15 น.

3.2 เที่ยวบินทีจี 8719 วันที่ 12-16 พ.ย.ออกจากเชียงใหม่ เวลา 13.15 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.25 น.

3.3 เที่ยวบินทีจี 8716 วันที่ 15 พ.ย. ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 10.20 น.

3.4 เที่ยวบินทีจี 8717 วันที่ 15 พ.ย.นี้ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 11.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.45 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือโทรศัพท์สอบถามที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง