"จรัมพร"แจงประเด็นที่สหภาพร้องเรียนเป็นปัญหาจากในอดีต

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 16:52 น.
"จรัมพร"แจงประเด็นที่สหภาพร้องเรียนเป็นปัญหาจากในอดีต
"จรัมพร" แจงปัญหาที่สหภาพฯร้องเรียนนายกฯส่วนหนึ่งเป็นปัญหาจากในอดีต ชี้ปลดระวางเครื่องแอร์บัส เอ340ตามแผนปฏิรูปลดค่าใช้จ่าย ยันไม่ลดกำลังคน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น ตนได้มีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนสหภาพแรงงานฯ มาโดยตลอด ซึ่งได้ทราบดีว่าสหภาพแรงงานฯ มีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และสหภาพแรงงานฯ ยังเป็นองค์กรที่คอยดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานด้วย จึงเป็นเหตุให้สหภาพแรงงานฯ หาทางเยียวยาให้กับพนักงานที่เดือนร้อนอยู่เสมอมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่

สำหรับประเด็นที่สหภาพแรงงานฯ ได้กล่าวถึงในหนังสือร้องเรียนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น ปัญหาการขาดทุนในปี 2551-52  การร้องเรียนเรื่องค่าน้ำมันรถของผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อปี 2547 

ส่วนประเด็นที่กล่าวว่าบริษัทฯ ลดทอนอายุใช้งานจริงของเครื่องบินจาก 25 ปี ลดเหลือเพียง 14 ปี นั้นกรณีการปลดระวางเครื่องบินแอร์บัส เอ 340 เป็นการปลดระวางเครื่องบินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งาน และสายการบินส่วนใหญ่ไม่นำเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมาใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิรูป เนื่องจากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีต้นทุนในการบริหารงานสูง และเก้าอี้ที่ติดตั้งเดิมก็ไม่ผ่านการ Certify ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำมาใช้ทำการบินได้ แต่บริษัทฯ ยังมีเครื่องบินอีกหลายลำที่ยังมีการใช้งานได้ดี เช่น เครื่องบินโบอิ้ง 747 มิได้มีการปลดระวางเป็นจำนวนมากอย่างที่มีการร้องเรียน

ส่วนกรณีกล่าวว่ามีการด้อยค่าแล้วจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิด ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากสินทรัพย์ที่ด้อยค่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน และกรณีที่กล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายประหยัดจะต้องมีการลดกำลังคน ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีเป้าหมายในการลดกำลังคน มีแต่เป้าหมายในการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร (Staff Meeting) หลายครั้งในปี 2558

ทั้งนี้ ประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนสหภาพฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนต่างๆ และดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ กรณีความเดือดร้อนของพนักงานที่เกิดจากภาระหนี้สินของผู้ค้ำประกันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเป็นคนละนิติบุคคล และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ทางกฏหมายก็ตาม แต่เมื่อบริษัทฯ รับทราบปัญหาก็ได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และได้ทราบว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พิจารณามาตรการเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพนักงานแล้ว ซึ่งได้ชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในโดยสาร DD’s Talk ไปแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เร่งดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (Incentive) การแก้ปัญหาการปรับขึ้นเงินเดือนที่ล่าช้า โดยในปี 2560 ให้มีการกำหนดการบริหารจัดการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 เพื่อให้การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานรวดเร็วขึ้นอีกด้วย