กสทช.กดค่าโทรมือถือ

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 07:05 น.
กสทช.กดค่าโทรมือถือ
กสทช.หั่นค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ พร้อมต่ออายุ "ฐากร ตัณฑสิทธิ์" นั่งเลขาธิการอีก 5 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. วันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบปรับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ที่เป็นอัตราอ้างอิง (Interconnection Charges : IC) ซึ่งค่า IC ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดลง 21% และโทรศัพท์ประจำที่ลดลง 9% ในปี 2560 และปี 2561 ค่า IC โทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดลงอีก 30% และโทรศัพท์ประจำที่ลดลงอีก 9.6% โดยอัตราอ้างอิงใหม่นี้จะมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2560

ทั้งนี้ อัตราค่า IC อ้างอิงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบัน ในส่วนของ Call Termination อยู่ที่ 0.34 บาท/นาที และ Call Trainsit อยู่ที่ 0.04 บาท/นาที แต่อัตราในปี 2560 Call Termination จะลดลงเหลือ 0.27 บาท/นาที และ Call Trainsit อยู่ที่ 0.03 บาท/นาที และอัตราในปี 2561 Call Termination จะลดลงเหลือ 0.19 บาท/นาที

สำหรับค่า IC อ้างอิงสำหรับโทรศัพท์ประจำที่นั้น ปัจจุบัน Call Termination อยู่ที่ 0.34 บาท/นาที และ Call Trainsit อยู่ที่ 0.16 บาท/นาที แต่ในปี 2560 Call Termination จะลดเหลือ 0.31 บาท/นาที Call Trainsit อยู่ที่ 0.16 บาท/นาที เท่าเดิม แต่มีค่า Call Termination สำหรับ Local Call เพิ่มขึ้นมา 0.83 บาท/ครั้ง และปี 2561 Call Termination จะลดเหลือ 0.28 บาท/นาที Call Trainsit อยู่ที่ 0.15 บาท/นาที และ Call Termination สำหรับ Local Call เหลือ 0.75 บาท/นาที

นายฐากร กล่าวว่า การลดค่า IC ดังกล่าวน่าจะทำให้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือลดลงตามสัดส่วนที่กำหนด แต่ก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดว่าแข่งขันรุนแรงแค่ไหน

ขณะเดียวกัน กสทช. ยังได้อนุมัติในหลักการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนออุดหนุนค่าเชื่อมต่อสัญญาณทีวีดิจิทัลขึ้นดาวเทียมแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล แต่ยังไม่ได้อนุมัติงบที่จะใช้ดำเนินการตามที่ กสท.เสนอมา 2,500 ล้านบาท โดยให้ไปต่อรองราคาให้ดีกว่านี้

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ยังเห็นชอบให้นายฐากรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. อีก 1 วาระ เป็นเวลา 5 ปี จากเดิมที่จะหมดวาระการทำงานลงในวันที่ 4 ม.ค. 2560