กรมเจ้าท่าสั่งคุมเดินเรือ6จังหวัดหลังระดับน้ำสูงกว่าปกติ

วันที่ 02 ต.ค. 2559 เวลา 19:34 น.
กรมเจ้าท่าสั่งคุมเดินเรือ6จังหวัดหลังระดับน้ำสูงกว่าปกติ
กรมเจ้าท่าออกประกาศคุมการเดินเรือในพื้นที่ 6 จังหวัด หลังมีระดับน้ำสูงกว่าปกติ ชี้ต้องเดินเรือกลางแม่น้ำ-ลดความเร็วไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 185/2559 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ และประกาศกรมเจ้าท่าที่ 186/2559 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในช่วงระยะน้ำมีระดับสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำ และลำคลอง

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และกำหนดความเร็วในการเดินเรือ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ ในพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเรือที่เดินขึ้น หรือล่อง ที่มิได้กำลังจะเข้าเทียบท่าเรือ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ให้เดินกลางแม่น้ำ ลำคลอง และต้องลดความเร็วของเรือลง โดยมิให้คลื่นของเรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน หรือทรัพย์สินของประชาชน

หากนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือโดยมีกำหนดไม่เกินหกเดือนอีกด้วย

ทั้งนี้หากประชาชนผู้ใดพบเห็นความไม่ปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการเดินเรือ แจ้งสายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

"ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงก่อให้เกิดร่องมรสุมและมีฝนตกชุกทางภาคเหนือ ปริมาณน้ำมีจำนวนมากและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ มีระดับน้ำสูงกว่าปกติ ประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุน จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเกิดจากคลื่นของเรือที่เดินผ่านขึ้น – ล่องไปมาเป็นประจำ"นายศรศักดิ์กล่าว

กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือทุกลำ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามประกาศและเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ โดยเคร่งครัด จนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด