จับตากสท.จ่อพักใช้ใบอนุญาต"CTH"

  • วันที่ 11 ก.ย. 2559 เวลา 08:36 น.

จับตากสท.จ่อพักใช้ใบอนุญาต"CTH"

การประชุม กสท. 12 ก.ย.นี้มีวาระเตรียมพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต CTH ก่อนเพิกถอนหลังเมินส่งแผนเยียวยา

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 31/2559 วันจันทร์ที่  12 กันยายน นี้  มีวาระการประชุมน่าจับตา  กรณีการขอยกเลิกการให้บริการโครงข่ายของบริษัทซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด  ซึ่งสำนักงาน กสทช. เสนอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติเป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากบริษัทไม่ดำเนินการตามมติ กสท. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ที่กำหนดให้จัดส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการช่องรายการที่อยู่ภายใต้การให้บริการของ บริษัทฯ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จำนวนลูกค้า  จำนวนช่องรายการที่ออกอากาศ  และอื่นๆ ก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการเมื่อวันที่ 1  กันยายน ที่ผ่านมา  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญที่บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3) ยื่นฟ้อง สำนักงาน  กสทช.  กสทช. และ กสท. ต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองตามมติ กสท. ที่ให้ช่อง 3  ระงับการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.2551 ที่ระบุว่าในการประกอบกิจการทางธุรกิจให้ดำเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ  จัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีการอื่นใดได้ ซึ่งให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12.5 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดย กสท.มีมติไปเมื่อวันที่  20 เมษายน  2559  และมีคำสั่งทางปกครองไปยังช่อง 3   ในการประชุมพรุ่งนี้ กสท.จะมอบหมายผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าว เพื่อไปให้ถ้อยคำกับศาลในวันพุธที่ 14 กันยายน นี้

"วันจันทร์นี้มีวาระที่พิจารณาไม่มาก  แต่มีเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องติดตาม   โดยเฉพาะกรณีซีทีเอชที่ยังไม่ส่งแผนเยียวยาผู้ใช้บริการมาตามมติของ กสท.  และไม่ได้รับการติดต่อใดๆ   โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่ต้องมีการออกคำสั่งทางปกครองขั้นสูงขึ้น  และรู้สึกหนักใจมากที่ซีทีเอชไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทำให้มีเรื่องเรียนที่ยังคั่งค้าง  ผู้บริโภคยังสอบถามความคืบหน้ามายัง สำนักงาน กสทช. เป็นระยะ   ส่วนคดีโฆษณาเกินเวลาที่ช่อง 3 ฟ้อง กสท. เป็นเรื่องใหญ่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ อีกทั้งกระทบการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมด้วย ถ้าปล่อยให้การนับเวลาโฆษณาเป็นไปตามอำเภอใจของเอกชน โดยปฏิเสธหลักการสากล เรื่องนี้ทาง กสทช. ต้องสู้คดีเต็มที่เพื่อผู้บริโภคและรักษากติกาตามกฎหมาย ให้เป็นธรรม   ดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะผลการตัดสินของศาลครั้งนี้จะส่งผลต่อการกำกับดูแลระยะเวลาการโฆษณาที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วย   ดังนั้นจะรับหน้าที่ไปชี้แจงกับศาลด้วยตนเองในวันพุธที่จะถึงนี้"น.ส.สุภิญญากล่าว

วาระอื่นๆ ได้แก่ ความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ต่อรายการตื่นมาคุยช่องรายการ MCOT HD  พูดตัวเลขใบหวยจากหลายสำนักอย่างโจ่งแจ้ง  วาระการพิจารณากรณีบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z Pay TV ทางกล่อง GMM Z   นอกจากนี้ยังมีการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ   ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ... ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ