ชลประทานพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับน้ำเหนือ

วันที่ 05 ก.ย. 2559 เวลา 21:40 น.
ชลประทานพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับน้ำเหนือ
กรมชลประทานเตรียมพร่องน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับน้ำเหนือ หลังมีฝนตกมากขึ้น 

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าได้เริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ตั้งแต่1 ก.ย. โดยทำ ให้มีฝนตกในลุ่มน้ำปิงได้มากขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล  เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย  ทั้งนี้กรมได้ปรับแผนปฏิบัติการทำฝนหลวง  โดยย้ายเครื่องบินรุ่นคาราแวน   จากศูนย์ฝนหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาไว้ที่ศูนย์ฝนหลวง จ.ตากและ จ.เชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพทำฝนหลวง คาดว่าจะได้น้ำลงเขื่อนในปริมาณที่คาดไว้คือประมาณ  800 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าได้เตรียมเปิดประตูระบายน้ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าในคลองมะขามเฒ่า –อู่ทองเพิ่มขึ้น เพื่อพร่องลำน้ำเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่จะมาจากฝนที่ตกชุกในภาคเหนือ นอกจากนั้นขณะนี้กรมได้เริ่มระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 80 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น  120  ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งจะทำให้บริเวณที่ลุ่มต่ำคือคลองโผงเผลงมีน้ำล้นตลิ่งเล็กน้อย

"ช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนตกทางภาคเหนือมากขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำลุ่มน้ำภาคเหนือเพิ่มขึ้น และมีฝนหลวงช่วยกระตุ้นด้วย มีโอกาสเขื่อนใหญ่ได้น้ำเพิ่มขึ้น จากตอนนี้มีน้ำใช้การ 987  ล้านลบ.ม. หากฝนตกในพื้นที่จ.เชียงใหม่ จ.น่าน เพิ่มขึ้น  ได้น้ำเข้าทั้งเขื่อน ภูมิพล และสิริกิติ์ รวมถึงเขื่อนแควน้อยและป่าสักฯ ขณะนี้มีน้ำใช้การ4 เขื่อนหลัก4.7 พันล้านลบ.ม."นายสุเทพ กล่าว

ทั้งนี้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานน้ำสรุป ว่า ณ  วันที่  5 ก.ย. มีปริมาณน้ำลุ่มเจ้าพระยา   เขื่อนภูมิพล มีปริมาณ 4,787 ล้านลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การ 987 ล้านลบ.ม. คิดเป็น7% เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณ 5,982 ล้านลบ.ม.คิดเป็นน้ำใช้การ 3,132 ล้านลบ.ม. เท่ากับ33 % เขื่อนแควน้อย มีปริมาณ 383 ล้านลบ.ม. น้ำใช้การ 340 ล้านลบ.ม. คิดเป็น36% เขื่อนป่าสักฯปริมาณน้ำ315 ล้านลบ.ม. น้ำใช้การ312 ล้านลบ.ม. คิดเป็น33%

ส่วนเขื่อนที่วิกฤตมีน้ำใช้การน้อยกว่า  30%  เช่นเขื่อนภูมิพล(7%)เขื่อนอุบลรัตน์(9%),เขื่อนศรีนครินทร์(9%)เขื่อนจุฬาภรณ์(10%)เขื่อนลำพระเพลิง(10%)เขื่อนบางลาง(11%)เขื่อนกระเสียว(11%)เขื่อนสิรินธร(12%)เขื่อนลำตะคอง(12%)เขื่อนปราณบุรี(12%)เขื่อนแม่กวง(13%)เขื่อนบางพระ(13%)เขื่อนแก่งกระจาน(16%)เขื่อนลำแซะ(17%)เขื่อนมูลบน(17%)เขื่อนวชิราลงกรณ(19%)เขื่อนคลองสียัด(19%)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต