บิ๊กตู่สั่งยกชั้นตำรับอาหารไทย

  • วันที่ 05 ก.ย. 2559 เวลา 08:55 น.

บิ๊กตู่สั่งยกชั้นตำรับอาหารไทย

นายกฯ มอบพาณิชย์แม่งานพัฒนาอาหารไทย สร้างร้านอาหารไทย 2 หมื่นแห่งทั่วโลกเป็นมาตรฐานเดียว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์รับไปเป็นแม่งานพัฒนาอาหารไทยเต็มรูปแบบ โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการปรุง การบริโภค และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยทั่วโลก รวมทั้งการรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นแห่งให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการยกระดับมาตรฐานของอาหารไทยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารใช้เครื่องตรวจวัดรสชาติมาตรฐานอาหารไทยแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ตราสัญลักษณ์รสไทยแท้เพื่อการันตีอัตลักษณ์รสชาติด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานอาหารไทยให้ร้านอาหารไทยที่กระจายอยู่มากกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วโลก ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมาตรฐานด้านการเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องครบถ้วนตามสูตรต้นแบบการปรุงอาหารของไทย และด้านรสชาติอาหารไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกันนี้สถาบันอาหารยังเตรียมกำหนดมาตรฐานอาหารไทยนำร่องทั้งหมด 13 เมนู แบ่งเป็นอาหารคาว 11 เมนู ได้แก่ ส้มตำไทย ผัดไทย กะเพราหมู ต้มยำกุ้งน้ำใส ต้มยำกุ้งน้ำข้น มัสมั่นไก่ สะเต๊ะไก่ ลาบหมู ต้มข่าไก่ พะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานไก่ และอาหารหวาน 2 เมนู ได้แก่ ทับทิมกรอบ และข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้

รายงานข่าวแจ้งว่า การยกระดับมาตรฐานอาหารไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์รสชาติอาหารไทย เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทดสอบรสชาติอาหารไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกมุมโลก หลังพบว่ารสชาติอาหารไทยในร้านอาหารไทยและห้องอาหารไทยของโรงแรมในต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศถูกนำไปประยุกต์จนรสชาติผิดเพี้ยนไปจากตำรับดั้งเดิม

ข่าวอื่นๆ