โตชิบาลดความสำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้า ลุยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน

วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 21:14 น.
โตชิบาลดความสำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้า ลุยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน-พลังงาน
โตชิบาลดความสำคัญธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลก หันลุยธุรกิจพลังงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

นายทะสึโอะ โดโกะ กรรมการผู้จัดการ โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี แอลทีดี เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจทั่วโลกนับจากนี้ บริษัทจะลดความสำคัญในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ขายธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับบริษัท มีเดีย กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในประเทศจีนเป็นระยะเวลา 40 ปี

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะขายกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับบริษัท มีเดีย กรุ๊ป เพื่อดำเนินธุรกิจแทนในทั่วโลก แต่ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ยังคงเป็นการดำเนินธุรกิจตามแผนงานเดิม เนื่องจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มทีวีและคอมพิวเตอร์ บริษัทยังไม่ได้มีการขายกิจการดังกล่าวไป เช่นเดียวกับการทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แต่การทำธุรกิจดังกล่าวต้องรายงานตรงกับบริษัท มีเดีย กรุ๊ป จากเดิมรายงานตรงกับบริษัทแม่โตชิบา ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจจัดเก็บข้อมูล ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจพลังงาน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ส่วนภูมิภาคอาเซียนก็จะให้ความสำคัญกับประเทศไทย ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เนื่องจากแต่ละประเทศมีความต้องการธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ คาดว่าปิดรอบบัญชีปี 2559 ที่จะจบในเดือน มี.ค. 2560 น่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับรอบบัญชีปี 2558 ที่มีรายได้รวมทั่วโลกอยู่ที่ 5.6 ล้านล้านเยน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหายไป โดยในส่วนของรายได้ดังกล่าวแบ่งเป็นรายได้จากการทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 41% เอเชีย 27% อเมริกาเหนือ 18% ยุโรป 10%  และอื่นๆ 4% เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจไลฟ์สไตล์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 9% อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ 26% พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน 34% อาคารและกิจการ 23% และอื่นๆ 8%