เกษตรฯยันนมโรงเรียนมาตรฐานสูง ไม่มีปัญหาคุณภาพแล้ว

  • วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 17:53 น.

เกษตรฯยันนมโรงเรียนมาตรฐานสูง ไม่มีปัญหาคุณภาพแล้ว

ปลัดเกษตรฯโต้ข้อมูลสธ.ยันนมโรงเรียนมีมาตรฐานสูง ส่วนข้อกล่าวหาตกมาตรฐานเป็นข้อมูลเก่าของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนคสช.เข้ามา 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม(มิลค์บอร์ด) เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรฯยืนยันว่ามาตรฐานนมโรงเรียนของกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสั่งตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานนมโรงเรียนใหม่   เพื่อให้นมโรงเรียนมีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับนมพาณิชย์

ทั้งนี้ข้อมูลของกระทรวงสารณสุขที่ระบุว่า นมโรงเรียนตกมาตรฐานนั้นเป็นข้อมูลเก่า ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   สุ่มตรวจตัวอย่างนมโรงเรียน และอันนี้เป็นรายงานประจำปีและเป็นข้อมูลเก่าที่เก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตั้งแต่ปี55-58 ก่อนหน้ารัฐบาลนี้จะเข้ามา ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย  รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้มิลค์บอร์ด นำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพ ทำแผนปรังปรุงนมโรงเรียนครบวงจรในช่วงปลายปี58-59 จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีปัญหานมโรงเรียนแล้ว มิลค์บอร์ด และกรรมการ ได้พัฒนาทุกระบบจนมีมาตรฐานที่ดีขึ้นมาก

นายธีรภัทรกล่าว กระทรวงเกษตรฯได้มีแผนพัฒนานมโรงเรียนครบวงจร ปี58/59 ทำให้ภาพพรวมดีขึ้นกว่าปี58 แม้ว่าช่วงต้นปีมีพบปัญหานมบูด และได้มีการลงโทษตัดสิทธิโควต้าผลิตส่งนมโรงเรียนไปแล้ว2-3 รายใ ห้หยุดเลย1 ปีไปพัฒนาให้ดีก่อนจึงกลับมาได้

อย่างไรก็ตาม มิลค์บอร์ดได้ตั้งคณะอนุกรรมการดูแลตรวจสอบทั้งระบบ โดยกรมปศุสัตว์  สำนักงานอาหารและยา (อย. )องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ร่วมกันตรวจสอบ  ถ้าพบต่ำกว่าคุณภาพลงโทษสั่งหยุดผลิตทันที โดยล่าสุดขณะนี้ได้ตรวจสอบตลอดตามมาตรฐาน ยังไม่มีปัญหา และกำหนดให้ฟาร์มต้องมีสัตว์แพทย์ประจำฟาร์ม และควบคุมปริมาณของสิ่งเจือปนในนมและคุณภาพของนมได้ได้มาตรฐาน 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ