เตรียมผุดนิคมดิจิทัล

วันที่ 02 ส.ค. 2559 เวลา 06:17 น.
เตรียมผุดนิคมดิจิทัล
กนอ.จับมือ กสท โทรคมนาคม ปั้นพื้นที่ อ.ศรีราชา 600 ไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัลรองรับอีซีซี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายสุรพันธ์ เมฆนาวิน รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ในการพัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับรองรับธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่เป้าหมายที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 600 ไร่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ กนอ.ที่จะพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า มีพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นฐานเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ และอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ถือเป็นโปรดักต์ใหม่สำหรับรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้นจะใช้เวลา 8 เดือน แรกในการทำ Feasibility Study หลังจากนั้นอีก 12-15 เดือน จะเป็นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศึกษารูปแบบโครงการ รูปแบบการลงทุน รูปแบบการบริหารจัดการ และรูปแบบผังโครงการจะมีอะไรบ้าง คาดว่าปีหน้าจะมีความชัดเจนว่าองค์ประกอบของโครงการเป็นอย่างไร กิจกรรมในนั้นจะเป็นอย่างไร แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องหารือร่วมกับ กสทฯ เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วถึงจะเป็นขั้นตอนการทำตลาดดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา

“สำหรับขอบเขตความร่วมมือบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่จะใช้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัลจะต้องมีความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสามารถรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตได้อย่างครบวงจร ซึ่ง กสทฯ ถือเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง คาดว่าการร่วมมือกันในครั้งจะเป็นแนวทางที่ดีต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการผลิตสินค้าและการบริการ ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0” นายวีรพงศ์ กล่าว

ด้าน นายสุรพันธ์ กล่าวว่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นจุดขึ้นบกของเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่นี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัลจะช่วยตอบสนองผู้ให้บริการคอนเทนต์รายใหญ่ในการลดต้นทุนแบนด์วิดท์ และจะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี อาทิ Data Center, Cloud Computing, Internet of Thing (IOT)

“นิคมแห่งนี้คงไม่เหมือนนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เน้นเรื่องอุตสาหกรรมหนัก แต่จะเป็นแหล่งร่วมธุรกิจด้านดิจิทัลเหมือนซิลิคอน วัลเล่ย์ รวมทั้งเป็นแหล่งทำ R&D ของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ หรือวิธีการผลิตไปยังสาขา หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอื่นๆ” นายสุรพันธ์ กล่าว

บรรยายภาพ : อุทยานดิจิทัล-สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จุดเชื่อมโยงศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศรองอุตสาหกรรมดิจิทัล สอดรับนโยบายรัฐบาล “THailand 4.0” -ภาพ :ภัทรชัย ปรีชาพานิช