6เดือนต่างชาติซื้อชิ้นส่วนอุตฯ1.8หมื่นล้านบาท

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 18:59 น.
6เดือนต่างชาติซื้อชิ้นส่วนอุตฯ1.8หมื่นล้านบาท
หน่วยบิลด์ บีโอไอ สรุปผลสร้างโอกาสผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย ระบุ 6  เดือน มูลค่าการซื้อขาย 1.8 หมื่นล้านบาท

น.ส.ซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หน่วยบิวด์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  เปิดเผยว่า ผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยและต่างชาติในช่วง 6  เดือน ( ม.ค. – มิ.ย. 2559 ) มีมูลค่า  18,202 ล้านบาท  จาก 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงานตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน   กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ  การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมซับคอนไทยแลนด์  โดยทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้พบกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศโดยตรงรวมจำนวน 16 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 342 ราย

สำหรับการจัดงานตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนและกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจในประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดมูลค่าของการเชื่อมโยงหรือซื้อขายสินค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 2,257 ล้านบาท และมีการนำคณะผู้ประกอบการไทยร่วมออกงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ  เช่น งานนิทรรศการแสดงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เทคโนโลยีเกี่ยวกับวัตถุดิบชิ้นส่วนและวัสดุอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เช่น เอ็มเทคเจแปน 2016  งานเอ็มเทคนาโกย่า 2016 เป็นต้น งานฮานโนเวอร์ 2016 ที่ประเทศเยอรมนี งานเจอีซี เวิล์ด 2016 ที่ประเทศฝรั่งเศส และงานเมดิคัล ดีไวน์ ดีเวลลอปเมนต์ 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น และงานในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโต เช่น งานเมทัลเล็กซ์ และมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงได้แก่ การเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างเอสเอ็มอีไทยกับบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศ คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 7,326 ล้านบาท

นอกจากนี้ผลสำเร็จของการจัดงานซับคอนไทยแลนด์  2016 ยังได้ก่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 5,216 คู่  คิดเป็นมูลค่าการเชื่อมโยง 8,619 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าการเชื่องโยง 7,918 ล้านบาท

น.ส.ซ่อนกลิ่น กล่าวว่า หน่วยบิวด์จะเร่งจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเป็นศูนย์กลางการขยายตลาดของผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะเน้นขยายโอกาสของผู้ประกอบการไทยไปสู่การผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น นอกจากนั้นภายใต้กิจกรรมต่างๆ จะจัดให้มีสัมมนาพิเศษ การจัดแสดงงานวิจัยและชิ้นงานที่พร้อมนำไปต่อยอดทางด้านการค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

**ภาพจากแฟ้มข่าว** 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต