"ถาวร"แนะทางรอดเครื่องนุ่งห่มไทยตลาดอาเซียน-เพิ่มมูลค่าสินค้า

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 18:49 น.
"ถาวร"แนะทางรอดเครื่องนุ่งห่มไทยตลาดอาเซียน-เพิ่มมูลค่าสินค้า
อุตฯเครื่องนุ่งห่มไทยครึ่งปีแรกติดลบ7% หวังครึ่งปีหลังดึงตัวเลขให้การส่งออกทั้งปีไม่ติดลบ ชี้ตลาดอาเซียน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน     นายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่า ตัวเลขมูลค่าการส่งออกในภาคส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี2558 มีมูลค่า 9หมื่นล้านบาท มาจากภาคการผลิต โออีเอ็ม สัดส่วน80-90% โดยตัวเลขมูลค่าการส่งออกนี้ลงลงจากปีก่อนหน้า2-3% สืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก มองว่าตลาดอาเซียน โดยเฉพาะพื้นที่ ซีแอลเอ็มวี คือความหวังของผู้ประกอบการไทย และการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยการดึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้าแบรนด์ไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบรนด์ไทยส่วนใหญ่ที่บุกตลาดอาเซียน มักเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดในประเทศก่อน เพราะสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเมื่อสามารถสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศได้ ทำให้ผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น

ในปีนี้ ภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในสายการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ คือการหาวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิต มองว่าไทยยังได้เปรียบเพื่อนบ้านเพราะมีการนำเข้าวัตถุดิบน้อยกว่า ระยะกลางน้ำ ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงปลายน้ำ การกระจายสินค้าถึงผู้บริโภค และช่องทางในการจัดจำหน่าน มองว่าตลาดออนไลน์มีความสำคัญ ควรส่งเสริมความรู้ด้านอีคอมเมิร์ชแก่ผู้ประกอบการด้วย    ขณะที่คู่แค่งในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในตลาดอาเซียน มองว่าเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจ ด้วยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม โดยเฉพาะการเพิ่มความแข็งแกร่งในภาคการผลิต ภายใน3-5ปีข้างหน้า แต่รัฐบาลไทยเองได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการส่งออกแบรนด์สินค้าไปในอาเซียนเพิ่มขึ้น ทั้งเพิ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในครัสเตอร์อุตสาหกรรม และการจัดตั้งเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ให้สิทธิประโยชน์หลายด้านสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน.