ชง"บิ๊กตู่"เคาะกม.กองทุนน้ำมัน

  • วันที่ 06 ก.ค. 2559 เวลา 08:00 น.

ชง"บิ๊กตู่"เคาะกม.กองทุนน้ำมัน

ชง ครม.บิ๊กตู่พิจารณาร่างกฎหมายกองทุนน้ำมันฯ หวังจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ...ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในเร็วๆ นี้ หาก ครม.เห็นชอบจะส่งร่าง พ.ร.บ.ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนน้ำมันฯ ให้มีความชัดเจน และป้องกัน ไม่ให้ฝ่ายการเมืองนำไปใช้กองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือเรียกคะแนนประชานิยมเหมือน ที่ผ่านมา

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีการตั้งเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง และมีคณะกรรมการ 1 ชุด ที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนน้ำมันฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้

ร่าง พ.ร.บ.ยังกำหนดให้มีการสนับสนุนการลงทุนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือนำมาใช้ ในกรณีวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตลอดจนสนับ สนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐ สำหรับความมั่นคงทางด้านพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นการนำเงินกองทุนน้ำมันฯ ไปใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในกิจการของรัฐนั้น ยังมีความเห็นต่างกันระหว่างกระทรวงพลังงานและสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดย สปท.เห็นว่าควรใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานเท่านั้น และควรกำหนดเพดานเงินกองทุนน้ำมันฯ ระดับที่เหมาะสม และควบคุมไม่ให้กองทุนติดลบ

"ความเห็นที่ยังแตกต่างกันนั้น สามารถไปพิจารณา สนช.ได้ โดยหลังจากเสนอร่างกฎหมายฉบับของกระทรวงพลังงานเข้า ครม.แล้ว ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้จัดทำถ้อยคำที่เป็น ภาษากฎหมายที่ชัดเจน เพื่อออกมาเป็นฉบับสมบูรณ์และส่งกลับมาให้ ครม. รับทราบอีกครั้งก่อนที่จะเสนอไปยัง สนช." แหล่งข่าว เปิดเผย

ปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีเงินสุทธิ 4.44 หมื่นล้านบาท แยกเป็นบัญชีเงิน ของน้ำมัน 3.73 หมื่นล้านบาท และบัญชี ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 7,128 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายชดเชยแอลพีจี 198 ล้านบาท/เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ