69รายแห่ยื่นซองข้าว

วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 08:37 น.
69รายแห่ยื่นซองข้าว
เอกชน 69 รายแห่ยื่นประมูลข้าว 2.23 ล้านตัน "พาณิชย์" ลุยขายจีทูจี ระบายข้าวครึ่งปีหลัง

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณ 2.23 ล้านตัน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นซองตรวจคุณสมบัติ 69 ราย โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวอีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย. โดยกำหนดเกณฑ์การประมูลแบบยกคลัง ในแต่ละคลังจะมีส่วนผสมระหว่างข้าวเกรดพี เอ บี และซี ปนอยู่สัดส่วนไม่เกิน 20%

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ข้าวที่นำออกมาระบายครั้งนี้จะไม่กระทบต่อราคาในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับตลาดโลกยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก จึงทำให้ราคาในตลาดมีราคาสูงขึ้น แต่หากการระบายข้าวครั้งนี้ เอกชนเสนอราคาประมูลต่ำกว่าราคาตลาด ก็จะไม่ขายข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายไปกระทบกับตลาด

ขณะเดียวกัน กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างเตรียมแผนการขายข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งรูปแบบการประมูลทั่วไปและการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยในเดือน ก.ค.นี้จะนำคณะไปเยือนประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเปิดเจรจาขายข้าวแบบจีทูจีกับโมซัมบิก คาดว่าจะเจรจาขายประมาณ 3 แสนตัน รวมทั้งยังมีแผนขายข้าวแบบจีทูจีให้ ประเทศอื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซียและฟิลิป ปินส์ที่ยังมีความต้องการซื้อข้าวเพื่อสำรองความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงจีนที่อยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวในส่วนที่เหลือ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าวร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันวิจัย โดยภาคเอกชนและนักวิจัยต่างเห็นด้วยกับการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว โดยจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาภายในสิ้นเดือน มิ.ย.หรือต้นเดือน ก.ค.นี้ ซึ่ง รูปแบบการจัดตั้งจะเสนอให้อยู่ภายใต้ นบข. เพราะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ขณะที่สถาบันเป็นผู้แปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

"สถาบันการพาณิชย์ข้าวจะแก้ไข จุดอ่อนของการพัฒนาข้าว มีนักวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ส่งออกข้าวอย่างเดียว มาเป็น ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น" น.ส.ชุติมา กล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ