67 สหกรณ์คว้า "โซลาร์ฟาร์ม"

  • วันที่ 21 เม.ย. 2559 เวลา 16:01 น.

67 สหกรณ์คว้า "โซลาร์ฟาร์ม"

ผลจับสลากคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสหกรณ์การเกษตร มีโครงการที่ได้รับสิทธิรวม  67  ราย

นายวีระพล   จิรประดิษฐกุล   กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) ในฐานะโฆษก  เปิดเผยว่าผลการจับสลากคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสหกรณ์การเกษตร มีโครงการที่ได้รับสิทธิรวม  67  ราย  กำลังการผลิต 281.32  เมกะวัตต์  ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 300 เมกะวัตต์  แยกเป็นการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 6 ราย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 61 ราย   หลังจากนี้กกพ.จะประชุมวันที่ 25 เม.ย.เพื่อประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการวันที่ 26 เม.ย.นี้ และขั้นตอนหลังจากมีการรับรองรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วจะกำหนดให้ลงนามซื้อขายไฟภายใน 120 วันและกำหนดการจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์(COD)ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตามจำนวนรับซื้อไฟฟ้าต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก โครงการเสนอขายไฟฟ้าบางพื้นที่มีความซ้ำซ้อนกัน ไม่สอดคล้องกับความสามารถของระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีข้อจำกัด

สำหรับรายชื่อที่จับสลากได้ครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการ 67 รายอยู่ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) 6 ราย และที่เหลือ 61 รายขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  และสามารถแยกเป็นรายภาคดังนี้ภาคกลาง 25 รายจำนวน 108.20 เมกะวัตต์ ภาคตะวันตก 18 รายจำนวน 76 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออกจำนวน 17 รายจำนวน 70.47 เมกะวัตต์ ภาคเหนือ 1 รายจำนวน 5 เมกะวัตต์ เขตนครหลวง 6 ราย 21.65 เมกะวัตต์

 

ข่าวอื่นๆ