เร่งพัฒนาศก.ฐานรากหวังพยุงเศรษฐกิจประเทศ

  • วันที่ 15 เม.ย. 2559 เวลา 21:26 น.

เร่งพัฒนาศก.ฐานรากหวังพยุงเศรษฐกิจประเทศ

นายกฯ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนเพื่อหวังพยุงเศรษฐกิจของประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ปัญหาเศราฐกิจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเป็นปัญหาที่ทับซ้อน และประเทศไทยมีรายได้จากการเกษตรประมาณ70%  แต่วันนี้เนราต้องมาพัฒนาหารายได้จากหลายทาง ผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมให้มากขึ้น และรวมถึงเรื่องสินค้า GI ที่ต้องมีที่มาทางภูมิศาสตร์ ,มีธุรกิจที่เรียกว่า สตาร์ทอัพ หรือ SMEs หรือ Mocro SMEs จะต้องเกิดขึ้นรัฐบาล แลละทำอย่างไรให้เกิดการจ้างงาน ให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำมีรายได้  ซึ่งตั้งแต่กันยายน 58 ถึง 59 ทีผ่านมานะ เราก็มีการผลงานที่เราเร่งรัด สำรวจ อนุมัติไปแล้วในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 7,000 กว่าตำบล มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณไปแล้ว 1 แสนกว่า โครงการ มูลค่าราว 3 .6 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร คนยากจน เพื่อจะสร้างความเข้มแข็ง สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 4,000 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ 85 ที่เหลือรัฐจัดสรร โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้งหมดนี้ เราต้องเร่งดำเนินการและช่วยเหลือ เพราะเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ได้ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน กลไกร่วมกัน การบูรณาการ ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่เราเรียกว่า ประชารัฐอย่างไรก็ตาม เป้าหมายของเราคือพยายามทำเร่งในชุมชนให้ได้ เอาเงินลงไปให้เกิดการหมุนเวียน และตนเชื่อว่าประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้า แล้วเชื่อว่าทุกอย่างต้องไปด้วยความรัก ความสามัคคี ไม่ใช่การแบ่งพวก แบ่งข้าง ไม่ใช่ทั้งนั้นนะ ไม่มีประเทศไหนเขาเป็นแบบเราหรอกถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ก็จะ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ไปสู่ชุมชน ไปสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ประชาคมอาเซี่ยน ไปสู่ประชาคมอื่นๆ นี่ต่อกันอย่างนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ