มติกสทช.ห้ามทรูร่วมประมูล900MHz

วันที่ 05 เม.ย. 2559 เวลา 14:43 น.
มติกสทช.ห้ามทรูร่วมประมูล900MHz
มติ กสทช. ห้าม ทรูประมูล 900 MHz หลังชนะรอบก่อน  หวั่นเป็นการผูกขาดตลาด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงผลการประชุมบอร์ดกสทช.วาระพิเศษว่า บอร์ดมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้นำร่างไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

สำหรับสาระสำคัญของร่างฯ คือ กำหนดราคาประมูลเริ่มต้นที่ 75,654 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขั้นครั้งละ152 ล้านบาท สิ่งที่ปรับปรุงจากร่างเดิมที่สำนักงานฯ เสนอ คือ มติของบอร์ด (5ต่อ3 เสียง) ไม่ให้บริษัทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล เข้าประมูล เนื่องจากมีการกำหนดราคาคลื่นความถี่ไว้ที่ราคา 75,654 ล้านบาท ถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงอยู่แล้ว และทรูมูฟได้รับใบอนุญาตจากการประมูลครั้งที่แล้วไปแล้ว หากได้ใบอนุญาตอีก อาจเป็นการผูกขาดตลาดได้

นอกจากนี้กำหนดไม่ให้บริษัทแจสโมบายบรอดแบนด์ (แจส) เข้าร่วมประมูลเนื่องจากเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งที่แล้วแต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ สำหรับการวางหลักประกันกำหนดไว้ที่ 3,783 ล้านบาท หากผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลจะต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน 1,5131 ล้านบาท การประกาศผลมีการประกาศลำดับ โดยหากผู้ชนะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสามารถเลื่อนไปให้สิทธิผู้เข้าประมูลในลำดับถัดไปได้

นายฐากร ยังเปิดเผยว่า กรณีที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ทำหนังสือถึง กสทช. ในการเสนอราคาสุดท้ายที่บริษัท แจส โมบาย ได้เสนอราคาที่ 75,654 ล้านบาท เพื่อครอบครองใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ และอยากให้มีความชัดเจนภายในวันที่ 14 เม.ย.นี้ ก่อนถึงกำหนดวันซิมดับ เพื่อให้เกิดการบริการต่อเนื่อง โดยไม่ต้องจัดการประมูลนั้น จะเป็นอำนาจของหัวหน้า คสช. ที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าราคาคลื่นเริ่มต้นที่ 75,654 ล้านบาท ที่หลายฝ่ายเคยคัดค้าน ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินไป จึงยังมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ

อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังไม่ได้รับการติดต่อเสนอราคาในลักษณะดังกล่าวจากบริษัท ดีแทค แต่หากมีการเสนอราคาเข้ามา จะยังคงให้สิทธิ์เอไอเอสในการตัดสินใจก่อน เนื่องจากเป็นผู้ชนะลำดับที่ 2 ในการประมูลครั้งที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต