ค้านล้วงกองทุนน้ำมัน

วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 07:29 น.
ค้านล้วงกองทุนน้ำมัน
ภาคประชาชนค้านดึงเงินกองทุนน้ำมันฯ ลงทุนสำรองน้ำมัน-โครงสร้างพื้นฐาน "พล.อ.อนันตพร" โยน สนช.แก้ปม

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. ...เนื่องจากกังวลว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนที่เปิดกว้าง เช่น สามารถนำไปใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ และการจ่ายชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกเหนือจากการอุดหนุนราคาน้ำมัน อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุน

"ที่ผ่านมาการเก็บเงินกองทุนไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ล่าสุดกระทรวงได้ร่างกฎหมายมาฟอกความผิดเดิม แต่ที่น่ากังวล คือ มีการเขียนวัตถุประสงค์ที่เปิดกว้างเพื่อการใช้เงิน ถ้าไม่เรียกว่าถลุงจะเรียกว่าอะไร" น.ส.บุญยืน กล่าว

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ต้องการให้ภาครัฐเขียนวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันให้ชัดเจนว่าจะใช้ในการดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันในช่วงวิกฤตระยะสั้นเท่านั้น และต้องกำหนดเพดานการเก็บเงินเข้ากองทุนให้ชัดเจน รวมทั้งต้องตัดวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนที่ระบุว่าให้นำเงินไปลงทุนสำรองทางยุทธศาสตร์ และอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปด้วย

"ภาครัฐมีรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษกิจการปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่สะสมตั้งแต่ปี 2552-2557 รวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท น่าจะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน" นายอิฐบูรณ์ ระบุ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน และจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากเปิดรับความเห็นแล้วไป สรุปรวมและแนบท้ายของร่างกฎหมายเพื่อเสนอเข้าสู่กระบวนการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

"ยังยืนยันจะเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ฉบับนี้เข้าสู่ สนช. แต่หากจะมีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในประเด็นใดก็ขึ้นอยู่กับ สนช. ส่วนที่มีบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับประเด็นการนำเงินกองทุนไปลงทุนคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เป็นการแสดงความเห็นของแต่ละฝ่าย เพราะท้ายที่สุดแล้วกระบวนการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับ สนช." พล.อ.อนันตพร กล่าว