ทำฝนหลวง เร่งเติมน้ำ4เขื่อนหลัก

  • วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 08:42 น.

ทำฝนหลวง เร่งเติมน้ำ4เขื่อนหลัก

3 หน่วยงานทำฝนหลวงเติมน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ตั้งเป้า 30 เม.ย. ระดับน้ำต้องได้ 1,600 ล้าน ลบ.ม.

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้เร่งปฏิบัติการฝนหลวงฯ เพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใน 4 เขื่อนหลัก โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยกรมตั้งเป้าหมายว่า ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559 จะต้องมีน้ำใน 4 เขื่อนหลักไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

"หากระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งผลให้การบริหารน้ำอยู่ในสภาวะวิกฤตได้" นายเลอศักดิ์ กล่าว

นายเลอศักดิ์ ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมากรมฝนหลวงฯ ร่วมกับกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา ทำฝนหลวงตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่าสามารถเติมน้ำในอ่างได้ประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม.

นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานยังคงบริหารจัดการน้ำได้ตามที่วางไว้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2559 พบว่ามีปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 2,712 ล้าน ลบ.ม. และเชื่อว่า ณ วันที่ 30 เม.ย. จะมีปริมาณน้ำเหลือ 1,600 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้น เดือน ก.ค.นี้ "ปริมาณน้ำทั้งหมด กรมชลฯ ได้คิดเผื่อการระเหยแล้วประมาณเกือบ 2 ล้าน ลบ.ม./วัน หากในวันที่ 30 เม.ย. น้ำเหลือไม่ถึง 1,600 ล้าน ลบ.ม. กรมชลฯ อาจต้องดึงน้ำก้นเขื่อนของเขื่อนสิริกิติ์มาใช้ด้วย  แต่ก็ยังเชื่อว่าการบริหารจัดการน้ำจะเป็นไปตามแผน" นายทองเปลว กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ