ช็อปช่วยชาติดันค้าปลีก

วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 08:15 น.
ช็อปช่วยชาติดันค้าปลีก
2 หุ้นค้าปลีก โรบินสัน-บิ๊กซี โชว์กำไรสวยไตรมาส 4 รับเต็มมาตรการช็อปช่วยชาติ

ผลจากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการให้ประชาชนซื้อสินค้าในช่วงปีใหม่วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นได้ส่งผลบวกอย่างชัดเจนต่อธุรกิจค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า เพราะประชาชนไปจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างคับคั่งและส่งผลให้ผลดำเนินงานงวดปี 2558 ของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกดีขึ้น โดยเฉพาะงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2558 ทั้งสองบริษัทคือบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) มีกำไรสุทธิรวม 2,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

นายดิสสทัต วิเศษวร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดเผยว่า ปี 2558 บริษัทมีกำไร 2,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2557 ที่มีกำไร 1,927 ล้านบาท จากรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายได้รวม 2.87 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน จากรายได้จากการขายที่ดีขึ้นกว่า 5% มาอยู่ที่ 2.58 หมื่นล้านบาท และที่เหลือเป็นรายได้อื่นโดยเฉพาะรายได้จากการลงทุนและงวดไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิ 701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% จากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดปี 2558 จำนวน 1 บาท/หุ้น

ด้านบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งว่า ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 6,897 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7,234 ล้านบาท แต่งวดไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิ 2,136.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

น.ส.รําภา คําหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า ผลดำเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นช่วงปลายปี 2558 เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าให้แก่หมู่บ้านทั่วประเทศมากกว่าพันหมู่บ้าน และนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าแคมเปญ ช็อปช่วยชาติที่ประชาชนสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการจับจ่ายใช้สอยไปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจกับความคาดหวังการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 ผลักดันให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต