ไทยส่อต่อเหลืองได้แก้ไขประมงผิดกม.ต่อ

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 19:58 น.
ไทยส่อต่อเหลืองได้แก้ไขประมงผิดกม.ต่อ
อียูเร่งให้ไทยทำเอ็มโอยูกับประเทศที่ต้องการนำเข้าแรงงานเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานทาส

แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่สหภาพยุโรป(อียู)  เข้ามาตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไร้การควบคุม(ไอยูยู) ไทยพบว่าอียูพอใจในการแก้ไขด้านเทคนิคของไทย และต้องการให้ไทยเร่งทำข้อตกลงหรือเอ็มโอยูกับประเทศที่ไทยต้องการนำเข้าแรงงานประมงเพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาส  รวมถึงการทำข้อตกลงกับประเทศที่ไทยเป็นคู่ค้านำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทั้งระบบ“ผลจากการที่เข้ามาตรวจสอบอียูจะนำกลับไปหารือกับคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการกับไทยประมาณ  1เดือน  ดังนั้นมากกว่า  80%  ไทยอาจจะได้ใบเหลืองเพื่อมีเวลาแก้ไขในประเด็นดังกล่าว  “  แหล่งข่าวระบุทั้งนี้อียู จากการหารือกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของอียูมาสองวันตั้งแต่  18  ม.ค. ที่เริ่มเข้ามาก็พบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดี  โดยไทยได้มีการออกแผนบริหารจัดการประมงของไทย(FMP) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด่วยการป้องกันและยับยั้งและขจัดการทำประมงไอยูยู( NPOA-IUU) ให้กับ อียูทราบแล้วและปัจจุบันได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว