"อียู"เว้นภาษีนำเข้า2,000รายการ

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 18:22 น.
"อียู"เว้นภาษีนำเข้า2,000รายการ
"สหภาพยุโรป"ออกระเบียบยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ 2,000 รายการ เริ่ม 1 ม.ค. 59-31 ธ.ค. 61

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีฝ่ายเดียวเป็นการชั่วคราว (Autonomous Tariff Suspension) ได้แก่ การยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเพิ่มเติม 110 รายการ แก้ไขรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ 45 รายการ และขยายระยะเวลาการให้สิทธิฯ 148 รายการ ส่งผลให้มีสินค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นและลดหย่อนภาษีภายใต้ระเบียบปัจจุบันกว่า 2,000 รายการ++ทั้งนี้ สินค้า 2,000 รายการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีและลดหย่อนภาษี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  สิ่งทอ โลหะและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรที่ได้รับสิทธิฯ ได้แก่ ผักและผลไม้ เป็นต้น  โดยระยะเวลาในการได้รับยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่วนใหญ่กำหนดไว้ 3 ปี หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561

สำหรับสาเหตุที่อียูต้องออกระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีฝ่ายเดียวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นรายการสินค้าที่มีการผลิตในอียู แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมภายใน เช่น สินค้าบางรายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและพลาสติก โลหะและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

“การยกเว้นภาษีฝ่ายเดียวเป็นการชั่วคราว ถือเป็นการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าวัตถุดิบที่ขาดแคลนในอียู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีการจ้างงาน และปรับโครงสร้างการผลิตให้ทันสมัย โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีการพิจารณาให้สิทธิฯสำหรับสินค้าวัตถุดิบที่ผู้นำเข้ายื่นคำร้องปีละ 2 รอบ คือรอบวันที่ 1 ม.ค. และวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี” นางดวงพร กล่าว                อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งในเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากระเบียบดังกล่าวและขั้นตอนการยื่นคำร้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยล็อบบี้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป ยื่นขอสิทธิฯสำหรับสินค้าที่มีการนำเข้าจากไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มแต้มต่อให้สินค้าไทยในตลาดยุโรป เนื่องจากสินค้าที่ได้รับสิทธิฯภายใต้ระเบียบดังกล่าวส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทั้งหมด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิฯภายใต้ระเบียบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html (โดยระบุ year=2015, OJ series=L (Legislation) และ OJ number=L345)