จับพฤติกรรมใช้ สมาร์ทโฟน สร้างกลยุทธ์ตลาดโดนใจ

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 09:38 น.
จับพฤติกรรมใช้ สมาร์ทโฟน สร้างกลยุทธ์ตลาดโดนใจ
โดย...วันเพ็ญ พุทธานนท์

การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของคนไทย ทำให้กลายมาเป็นอีกช่องทางการทำตลาดที่นักการตลาดไม่อาจละเลยได้ ซึ่งการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้งานก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้สามารถวางกลยุทธ์การตลาดได้ตรงและโดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

วีเซิร์ฟ (Vserv) ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงได้จัดทำรายงาน Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 หรือรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 สำหรับประเทศไทยขึ้น และดำเนินงานโดย Nielsen Informate Mobile Insights เพื่อเป็นอีกเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

การวิจัยดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานแอพพลิเคชั่น การใช้ดาต้า และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน

โดยการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 เป็นการรวบรวมการใช้งานดาต้าอัตโนมัติจากผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนในประเทศไทยกว่า 565 ราย ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยระบุว่า ฐานผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี หรือ CAGR เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2556 จนถึงปี 2560 ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งนับเป็นสัดส่วน 58% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด

รายงานดังกล่าวเผยข้อมูลสำคัญว่าคนไทยใช้เวลาประมาณ 160 นาที/ต่อวันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถแบ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ขวัญใจวัยแชต, ผู้ใช้มือใหม่, ผู้ใช้ชั้นสูง, นักสนทนาเน้นการโทร, นักดาวน์โหลด และนักสำรวจค้นข้อมูล

ข้อมูลที่ได้ระบุว่า 20% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนกว่า 71 นาที/วัน ส่วนมากจะใช้สำหรับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก, แชต, การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “ขวัญใจวัยแชต” และส่วนมากจะเป็นผู้ชาย

สำหรับอีก 17% เป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนกว่า 208 นาที/วัน ได้รับฉายาว่า“ผู้ใช้ชั้นสูง” โดยส่วนมากจะเป็นผู้ชายเช่นกัน ส่วนอีก 13% ใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนเพียง 20 นาที/วัน เพื่อการค้นหาข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์และแอพสโตร์ จึงได้รับการเรียกชื่อว่า “นักสำรวจค้นข้อมูล” ส่วนมากจะเป็นผู้หญิง

พรานาบ พันจ์ รองประธานฝ่ายการตลาด วีเซิร์ฟ กล่าวว่า ทุกวันนี้แนวคิดของบริษัทและการเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการตลาด เพื่อคิดกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้นักการตลาดรับรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อนักการตลาดมีข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โอกาสคว้าความสำเร็จคงไม่ไกลเกินเอื้อม