สมาคมโทรคมฯดันรัฐผุดดาต้าเซ็นเตอร์

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 08:36 น.
สมาคมโทรคมฯดันรัฐผุดดาต้าเซ็นเตอร์
สมาคมโทรคมฯ แนะรัฐเร่งลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ ดันไทยเป็นฮับอาเซียนเชื่อมโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ดาต้าเซ็นเตอร์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านการสื่อสาร และช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับในการเชื่อมโยงโลกในอาเซียนอีกด้วย ซึ่งการสร้างแต้มต่อในธุรกิจนี้ คือต้องดึงคนเข้ามาทำงานเพื่อใช้องค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งระดับภูมิภาคและโลก

"ภาพรวมด้านการลงทุน เพื่อพัฒนาวงการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลเอจ (Digital Age) ต้องเร่งให้ทั้งรัฐและเอกชนรู้จักใช้งานเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพราะดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ซึ่งทางสมาคมเชื่อว่าการที่รัฐลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ 4-5 หมื่นล้านบาท จะช่วยให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด" นายศุภชัย กล่าว

นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางสมาคมได้เสนอเกี่ยวกับการทำเคเบิลมารีนใต้น้ำเพิ่มเติมแก่ทางภาครัฐไปแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

"สมาคมเสนอด้านเน็ตเวิร์กไป 3 เรื่อง คือ โลคัลเน็ตเวิร์ก โกลบอลเน็ตเวิร์ก และดาต้าเซ็นเตอร์ หากทำได้สำเร็จจะช่วยลดต้นทุนการเชื่อมต่อเครือข่าย เพราะคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตโตมากกว่า 100% ในแต่ละปี" นายประสงค์ กล่าว

นายอธิป อัศวานันท์รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทางภาครัฐอยากให้ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนดิจิทัลฮับ แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า อินเทอร์เน็ตและคอนเทนต์ที่เราใช้งานนั้นถูกส่งมาจากต่างประเทศถึง 80% แค่เฟซบุ๊กกับกูเกิลก็มีทราฟฟิกใช้งานแล้วกว่า 50% ทำให้ผู้ให้บริการ ต้องแบกต้นทุนการเข้าใช้งานของประชาชน ถามว่าใครได้ประโยชน์ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ไทย

"ปัญหาหลักที่ควรเร่งแก้ไข คือความอิสระการเข้าใช้งาน คอนเทนต์ออนไลน์ ทางทรูเคยคุยกับคอนเทนต์โพรไวเดอร์ ว่า ทำไมไม่มาตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย ทั้งที่เรามีอัตราใช้งานสูงมาก คำตอบคือไม่ไว้ใจ ทั้งเรื่องความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและอุปสรรคด้านกฎหมายก็เป็นเรื่องใหญ่ จึงต้องรอความชัดเจนก่อน ว่าการสนับสนุนภาครัฐ ด้านกฎหมายจะเอื้อการทำธุรกิจแค่ไหน" นายอธิป กล่าว