ผุดถนนเชื่อมราชพฤกษ์8พันล.

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 07:20 น.
ผุดถนนเชื่อมราชพฤกษ์8พันล.
ทางหลวงชนบทได้ฤกษ์สร้างถนนเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก 8,753 ล้าน พ.ค.นี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของ กทม. คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน พ.ค. 2559

ทั้งนี้ โครงการถนนเชื่อมแนวเหนือ-ใต้ ที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 345 (บางบัวทอง-บาง คูวัด) เป็นถนนไป-กลับ 6 ช่องจราจร วงเงิน 8,753 ล้านบาท แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ข้ามคลองพระอุดม มาทางด้านทิศตะวันออกของวัดท่าเกวียน ตัดผ่านถนนเลียบคลองพระอุดมฝั่งเหนือ มาตัดผ่านถนนสายบ้านบางหลวงะบ้านบุญประดับ ผ่านคลองบางหลวง ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม. 11 สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม. 12 โดยใช้เงินเวนคืนกว่า 2,500 ล้านบาท

สำหรับถนนเส้นดังกล่าวใช้งบก่อสร้างรวม 6,018 ล้านบาท สัญญาที่ 1 สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ 6 ช่องจราจร 5.2 กม. สร้างทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย สร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม สร้างสะพานข้ามคลองเกาะเกรียง สร้างสะพานลอยคนเดินข้าม รวม 1,372 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ 6 ช่องจราจร 2.8 กม. สร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า สร้างสะพานลอยคนเดินข้าม วงเงิน 1,617 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ 6 ช่องจราจร 4.32 กม. สร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี สร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง สร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา 1,887 ล้านบาท

สัญญาที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ 6 ช่องจราจร 2.4 กม. สร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ สร้างสะพานข้ามทางแยก สร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ สร้างสะพานข้ามคลองตัน สร้างสะพานข้ามคลองใหม่ 1,142 ล้านบาท โดยทั้ง 4 สัญญาได้มีการใช้ยางพารามาก่อสร้างด้วย

ภาพประกอบข่าว