หักทหารตั้งเจ้าหน้าที่คุมการบิน

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 07:02 น.
หักทหารตั้งเจ้าหน้าที่คุมการบิน
รักษาการผู้อำนวยการ กพท. แจงไม่จำเป็นต้องเสนอ ศบปพ. อนุมัติตั้งเจ้าหน้าที่ กพท.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า การโอนเจ้าหน้าที่จากกรมการบินพลเรือน (บพ.) 197 คน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กพท. เป็นอำนาจหน้าที่ของ กพท.โดยตรง ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบหรือต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) กองบัญชาการกองทัพอากาศก่อนแต่อย่างใด

รายงานข่าวจาก ศบปพ. ระบุว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558 ศบปพ.มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ 226/2558 ขอให้ กพท.ระงับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง และให้นายจุฬาต้องชี้แจงการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่จะบรรจุในแต่ละรายตำแหน่งให้ ศบปพ.ให้ความเห็นชอบก่อนเป็นรายคน

นายจุฬา กล่าวว่า ในเดือน ก.พ.นี้ กพท.จะเปิดรับสมัครบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่กพท.เพิ่มเติมอีก 315 คน ซึ่งจะทำให้ กพท. มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 512 คน โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) และกำกับดูแลมาตรฐานด้านการบินของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายจุฬา กล่าวว่า เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการ กพท.แล้ว โดยมี นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานสรรหา ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าคาดว่าจะเปิดรับสมัครเป็นทางการได้ในเดือน มี.ค.นี้

สำหรับความคืบหน้าในการปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) นั้น นายจุฬา ระบุว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา ของกรมการบินพลเรือนประเทศอังกฤษ (CIIA) จะเข้ามาร่วมฝึกอบรม บุคคลากรของ กพท. ให้มีความสามารถในการตรวจสอบและเริ่มกระบวนการออก AOC ให้กับสายการบินของไทยทั้ง 41 แห่ง ซึ่งการอบรมจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. และจะตรวจสอบสายการบินที่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศ 28 สายการบินให้แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2559

"เราตั้งเป้าว่าปลายปีนี้ จะต้องตรวจสอบและออกใบอนุญาต 28 สายการบินให้เสร็จ แต่ก็ต้องรอดูด้วยว่า เจ้าหน้าที่ที่ฝึกอบรมจะผ่านการสอบทุกคนหรือไม่ กฎหมายจะแก้ไขแล้วเสร็จทันหรือไม่ ถ้าทำไม่เสร็จ ตรวจ AOC ไม่เสร็จ ก็จะปลดธงแดงไม่ได้" นายจุฬา กล่าว

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงอยู่ระหว่างจัดตั้งและสรรหาบุคลากรเพื่อมาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติเหตุรุนแรงของอากาศยาน 20 คน จากปัจจุบันที่มี 8 คน และสรรหาเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยแห่งชาติเป็น 50 คน จากปัจจุบันที่มี 6 คน และผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยอีก 6 คน ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานจะอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไปก่อน