ไทย-จีนเดินหน้าโครงการรถไฟเชียงรากน้อย

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2558 เวลา 20:48 น.

ไทย-จีนเดินหน้าโครงการรถไฟเชียงรากน้อย

ไทย-จีนเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟที่สถานีเชียงรากน้อยต่อยอด"แกรนด์สเตชั่น"ในอนาคต เมื่อวันที่ 19ธ.ค.58 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันเป็นประธานทำสัญญา เริ่มต้นโครงการ ความร่วมมือรถไฟ  ไทย-จีน  ที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีรถไฟเชียงรากน้อยแห่งนี้ อนาคตหากโครงการสำเร็จ จะกลายเป็นสถานีกลางบางซื่อ 2 หรือ แกรนด์สเตชั่น อีกทั้งจะเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) และเป็นชุมทางรถไฟไทย-จีน ทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟระบบราง ซึ่งปัจจุบันมีที่ดินอยู่แล้ว 200 ไร่ และอนาคตจะต้องเวนคืนเพิ่มอีก 800ไร่ อย่างไรก็ตามผู้แทนทั้ง 2 ประเทศได้อ่านสารจากรัฐบาลของตนเอง ฝ่ายจีนยืนยันว่า โครงการนี้สำเร็จไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ของคาบสมุทรอินโดจีน และเป็นศูนย์กลางเดินทางของ AEC. และจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมด้วย ที่สำคัญรัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อประเทศไทย เพราะความสัมพันธ์ยาวนา สมกับคำว่าไทยจีนใช่อื่นไกลทุกคนล้วนพี่น้องกัน รองนายกรัฐมนตรีของไทยยืนยันว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนและการก่อสร้าง การดำเนินการจะราบรื่น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ