เคาะราคาประมูลคลื่น900MHzทะลุ7หมื่นล้าน

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 12:39 น.
เคาะราคาประมูลคลื่น900MHzทะลุ7หมื่นล้าน
เคาะราคาประมูลคลื่น 900MHz ทะลุ 7 หมื่นล้าน แนวโน้มยังไม่จบง่ายๆ

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. การประมูลคลื่น 900 MHz เดินทางมาถึงรอบที่ 64 ณ เวลา 12.15 น. ผู้ประมูลทั้ง 4 ราย เคาะราคากันมาถึงใบอนุญาตละ 35,082 ล้านบาท รวมราคา 2 ใบอนุญาตเท่ากับ 70,164 ล้านบาทแล้ว และแนวโน้มยังไม่มีท่าทีจะหยุดสู้ราคากันง่ายๆ เนื่องจากลักษณะการสู้ราคาตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 15 ธ.ค. มาจนถึงขณะนี้ ยังเป็นการไล่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ Waiver หรือมีรายใดรายหนึ่งทำราคาฉีกหนีขึ้นไปได้ และผู้ประมูลทั้ง 4 รายก็ยังอยู่ในการแข่งขันหมด

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า การปรับเงื่อนไขการชำระค่าประมูลให้นำเงินส่วนที่เกิน 16,084 ล้านบาทขึ้นไป มาชำระได้ในงวดที่ 4 ทำให้ผู้ประมูลมีความยืดหยุ่นในการสู้ราคามากขึ้น

นอกจากนี้ การให้บริการมือถือในอนาคตก็จะมีลักษณะเป็นการให้บริการผสมผสานกันหลายคลื่นความถี่ และผู้ที่มีคลื่นความถี่เพื่อให้บริการจำนวนมาก จะได้เปรียบในการแข่งขันในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า จึงเป็นปัจจัยทำให้การสู้ราคาประมูลคลื่น 900 MHz มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต