ร้องสนช.ออกกม.ป้องกันนายแบบ-นางแบบต่างชาติเลี่ยงภาษี

วันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 20:43 น.
ประธานสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบฯ วอนสนช.ออกกฎหมายป้องกัน นายแบบ-นางแบบต่างชาติมาทำงานในไทยโดยไม่เสียภาษี

ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กมธ.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่มีนายแบบ นางแบบ เดินทางเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่ผ่านการชำระภาษีรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เข้ามามาถ่ายแบบ ถ่ายทำโฆษณาจำนวนมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่ายแบบของประเทศไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน และทำให้รัฐสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาเรื่องเยาวชนและปัญหาทางเพศที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จึงเสนอให้มีการจัดระเบียบนายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมถ่ายแบบไทยสู่มาตรฐานสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต