"เอสซีจี" แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

วันที่ 28 ต.ค. 2558 เวลา 17:25 น.
"เอสซีจี" แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
"ปูนซิเมนต์ไทย" ประกาศแต่งตั้ง "รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส" เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่แทน "กานต์ ตระกูลฮุน" หลังเกษียณ 31 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จึงมีมติแต่งตั้งให้นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559  เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ  University of Texas (Arlington) และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมงานกับเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2530 ในตำแหน่งวิศวกร บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย และปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี   กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

บทความแนะนำ