ไทยครองแชมป์โลกทุจริตจากคนในองค์กร

  • วันที่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 07:16 น.

ไทยครองแชมป์โลกทุจริตจากคนในองค์กร

บริษัทไทยทุจริตในองค์กรสูงสุดในเอเชีย 77 บริษัทแห่เข้าร่วมอบรมต้านโกง

นายวรพงษ์ สุธานนท์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การทุจริตในองค์กรยังคงเป็นปัญหาหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทไทย โดยจากการสำรวจเมื่อปี 2557 พบว่า 89% ของการทุจริตเกิดจากการกระทำของคนในองค์กร ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 61% และระดับโลกเฉลี่ย 56%

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตค่อนข้างสูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งผลกระทบไปทั้งระบบซัพพลายเชน ถ้ามีผู้จัดการแผนกจัดซื้อหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับการโกงด้วย ปัญหาที่ตามมามีตั้งแต่ความปลอดภัย การเรียกคืนสินค้าหรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่ ไม่สามารถคาดเดาได้

"ปัญหาการทุจริตในองค์กรถือเป็นปัญหาร้ายแรงของภาคธุรกิจ หากไม่มีมาตรการรับมือที่จริงจัง จะลดประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังมาถึง เพราะการทุจริตเปรียบเสมือนโรคระบาด ติดต่อกันง่ายและสามารถเกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งในองค์กรที่มีการป้องกันอย่างรัดกุม เนื่องจากอาชญากรและผู้กระทำความผิดนำเทคนิคการทุจริตใหม่ๆ มาใช้อยู่เสมอ ดังนันจึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการหลายมิติมาทำงาน" นายวรพงษ์ กล่าว

ดังนั้น บริษัท PwC Consulting ได้นำแนวทาง วิธีการ และประสบการณ์ทำงานรวมถึงแบบจำลองในการปฏิบัติงานที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาพัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และบริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต อิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ติวเข้มระบบงานต้านทุจริตให้กับ 77 บริษัท

"เครื่องมือหรือคู่มือในการ ต่อต้านทุจริตจะไม่เกิดประโยชน์ หากไม่ได้นำมาใช้อย่างเหมาะสม หรือ ผู้ใช้ขาดความเข้าใจ" นายวรพงษ์ กล่าว

นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวในฐานะองค์กรหุ้นส่วนเครือข่าย PACT ว่า บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) มีบทบาทสำคัญในการแนะนำบริษัทผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนไทยให้ทัดเทียมสากล และยังเป็นการปูทางสู่ความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

ภาพ http://www.pwc.com

ข่าวอื่นๆ