"มัลลิกา"หนุนรัฐบาลเบรกซิงเกิ้ลเกตเวย์

  • วันที่ 03 ต.ค. 2558 เวลา 16:59 น.

"มัลลิกา"หนุนรัฐบาลเบรกซิงเกิ้ลเกตเวย์

"มัลลิกา"แนะรัฐบาลตรวจสอบรายงานผลงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิตอลระหว่างศึกษาซิงเกิ้ลเกตเวย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่าต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่จะได้มีการทบทวนและแนวโน้มหยุดโครงการซิงเกิ้ลเกตเวย์ Single Gateway แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงข้อสั่งการเพื่อให้ไปหาวิธีและศึกษาแนวทางการแก้ไขทั้งป้องกัน และปราบปรามการทำความผิดบนอินเตอร์เน็ตแต่ทั้งนี้เมื่อมีผลที่วัดน้ำหนักกันแล้วอาจจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าก็ได้ฟังเสียงประชาชน ขณะเดียวกันก็ขอสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลมากกว่า เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและโครงการดิจิตอลฮับซึ่งประเทศไทยควรจะได้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคอย่างน้อยในอาเซียนนี้นางมัลลิกา กล่าวและอยากเสนอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบโครงการต่างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า สรอ.เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ,โครงการเศรษฐกิจดิจิตอล สำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ที่ต้องควบคุมสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงิน การออกกฎหมายข้อบังคับเพื่อแก้ไขการป้องกันการทุจริตทางคอมพิวเตอร์ เพื่อโลกดิจิตอลหนุนให้การค้าขายออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ว่ามีผลงานคืบหน้าถึงไหนจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงไปเนื่องจากประชาชนไม่ทราบความเคลื่อนไหวเท่าใดนักในรัฐบาลขณะนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ลงสำนักงานนี้มีค่อนข้างมากประกอบกับสำนักงานขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารโดยตรง

ส่วนเรื่องของการขจัดและสกัดกั้นเว็บไซด์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพผิดกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์และม.112 นั้น ระหว่างนี้กระทรวงไม่มีการรายงานความคืบหน้าแต่ทางชมรมนักรบไซเบอร์หรือ Fight Bad Web ในฐานะประธานชมรมขอแจ้งว่าได้เกาะติดทางไซเบอร์เรื่องนี้ปรากฏว่ามีการทำผิดกฏหมายอยู่บนอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากและได้เก็บรวมลิ้งค์ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเบื้องต้น 300 ลิงค์พร้อมจะส่งมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร็วๆนี้เพื่อนำไปบล็อก แบน สกัดกั้นตามระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน

ข่าวอื่นๆ